De campus rond bij FNWI

[Click here for English version]

Op donderdag 28 februari 2019 heeft AKKUraatd haar campusronde gehouden bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Tijdens een drukke pauze zo vlak voor de carnaval is een aantal AKKUraatd-leden in gesprek gegaan met studenten van allerlei verschillende opleidingen, om zo input te vergaren over onderwerpen die bij deze specifieke faculteit aan de orde zijn.

Een veelvuldig gehoorde opmerkingen gaat over Brightspace. Op de faculteit waar informatica een van de kernvakken is, valt het op dat juist deze studenten niet tevreden zijn over de informatievoorziening op Brightspace. Ze missen overzicht en structuur, er zijn namelijk veel verschillen tussen de cursussen in hoe de pagina’s ingedeeld zijn.

AKKUraatders klaar voor de campusronde FNWI

Verder is er veel gesproken over de werkdruk: over het algemeen zijn de meeste studenten wel positief, met hier en daar wel een kanttekening. Zo vindt een aantal studenten dat het vak ‘thermodynamics (1)’ niet aan sluit op het niveau. Bovendien wordt er geklaagd over een te hoge werkdruk in werkcolleges en zijn sommige wekelijkse verplichte inleveropdrachten te groot en kosten te veel tijd. Ook wordt de werkdruk als te hoog ervaren bij ‘microbiology’ en ‘astrophysics’. Daarnaast maken studenten zich zorgen om de laatste periode die al bijna om de hoek staat, omdat het in de tentamenperiode dan aanpoten wordt geblazen: de hertentamens zijn namelijk binnen twee weken na de reguliere tentamens, wat dus nu al, maar ook zeker tegen die tijd, zal zorgen voor meer werkdruk. Daarom claimen een aantal studenten dat de studievrije week ook echt studievrij moet zijn (dus zonder deadlines of een midterm van het vak wiskunde bij de studie scheikunde), zodat ze zich volledig kunnen focussen op de tentamens, waardoor ze eerder gegarandeerd zijn van een welverdiende zomervakantie. Een positieve noot hierbij is dat de studenten blij zijn met de nakijktermijn. Waar zij namelijk van sommige studenten van andere faculteiten horen dat het bij hen vaak lang kan duren, zijn hier de tentamencijfers altijd redelijk snel bekend.

Er heeft een discussie plaatsgevonden omtrent het opnemen van colleges. De een heeft het liefst dat alles opgenomen wordt, terwijl de ander het ook een fijne motivatie vindt om daadwerkelijk in de les aanwezig te zijn als dat desbetreffende college niet wordt opgenomen. De consensus is dat het prettig zou zijn als er meer colleges opgenomen zouden worden, maar dat het ook logisch is als dat voor kleine vakken niet gebeurt. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat de kwaliteit van de camera voldoende is, zodat de aantekeningen op het bord ook daadwerkelijk gelezen kunnen worden.

De campusronde FNWI in volle gang

Veel studenten geven aan dat er een wens is voor meer studiewerkplekken en voor grotere collegezalen/lokalen. Zeker aan het begin van het collegejaar zitten de collegebanken soms overvol, wat als onprettig ervaren wordt (bij de studie natuurkunde). En mocht je daarna dan toch een plekje hebben kunnen vinden om te studeren, dan blijkt het lang niet altijd in een prettige omgeving te zijn, omdat de temperatuur in de ‘library of science’ nogal kan schommelen. Over het algemeen vinden studenten het daar vaak te koud, in de zomer voel je je soms bijna genoodzaakt om een trui mee te nemen, zodat je niet afgeleid wordt door de kou tijdens het studeren. Deze ervaring geldt overigens niet alleen voor de studiewerkplekken, maar ook voor een aantal lokalen en een enkel benoemt dit zelfs over de toiletten!

Vanuit een aantal internationals is meerdere keren de opmerkingen gekomen dat er vraag is naar meer magnetrons. Het eten van thuis meegenomen vinden zij vaak lekkerder (en goedkoper) en het is ideaal als dat ook op een wenselijke temperatuur gegeten kan worden. (Misschien dat de faculteit hier iets zou kunnen combineren door de magnetrons in de studielandschappen te plaatsen en de temperatuur door zo ook aangenamer te maken?) Bovendien zijn de internationals van mening dat er ‘international tuition fees’ zouden moeten komen, speciaal voor studenten buiten Europa om het studeren hier wat aangenamer en gemakkelijker te maken. Wat overigens erg opvallend is, het blijkt dat het studeren als international aan een internationale universiteit/faculteit lang niet altijd even internationaal is als wordt betoogd. Een aantal studenten gaf aan dat zij nog steeds Nederlandstalige literatuur krijgen aangereikt bij internationale vakken/studies, terwijl de opleiding claimt toegankelijk te zijn voor internationals. Sommige verplichte bachelorcursussen voor internationale (master)studenten zijn nog steeds in het Nederlands en worden oefententamenvragen nog altijd alleen maar in het Nederlands aangeboden.

AKKUraatder Bas in actie tijdens de campusronde

Een masterstudent van wiskunde (mathematische fysica) heeft colleges die alleen worden gegeven in Amsterdam, Utrecht of Nijmegen en hiervoor moeten studenten dus ‘verplicht’ reizen. Het aantal colleges per onderwerp is onevenredig verdeeld, waardoor studenten dus meer tijd kwijt zijn aan het reizen soms dan daadwerkelijk een college te volgen. Helaas brengt dit natuurlijk ook nog reiskosten met zich mee, mocht je geen gratis studenten-reis-product meer bezitten.

Op deze uitgebreide en veelzijdige faculteit, met veel onderzoeksfaciliteiten en prachtige locaties, wordt het als prettig ervaren dat er afdelingsbezoeken worden georganiseerd voor studenten. Via deze weg krijgen zij alvast een inzicht in de praktijk en kunnen zij inspiratie opdoen voor een stage of het eerste opstapje aangereikt krijgen over de keuze voor een master. Hier sluiten ook de activiteiten van de studieverenigingen bij aan.

De aanwezige AKKUraatd-leden viel het op dat er weinig tot geen afvalscheidende prullenbakken aanwezig waren bij de ingang en in de grote kantine, dus dat is nog een sidenote die zij graag zelf wil plaatsen.

Aan het eind van de pauze werd nog een opmerking gemaakt over de overvolle fietsenstalling. Het zou prettig zijn als de oude fietsen weg zouden worden gehaald uit de fietsenstalling zodat je ’s ochtends ook op tijd kan zijn voor je college en niet eerst ellenlang moet zoeken naar een plekje voor je vervoersmiddel. Om de dag dan echt goed te beginnen had een student nog het idee om wat vrolijke bloemetjes te plaatsen buiten en bij de ingang, zodat de entree en het begin van je dag ook wat vrolijker en inspirerender wordt.