De campus rond bij FNWI

Op maandag 3 december vond de vierde campusronde plaats op de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Tijdens deze campusronde heeft AKKUraatd input verzameld over wat er verbeterd kan worden aan de faculteit en universiteit. Hier zijn een aantal punten naar voren gekomen. Deze zullen door de inhoudelijke commissie van AKKUraatd, waar o.a. de USR-leden deel van uitmaken, verder opgepakt worden. Hieronder beschrijven we de belangrijkste punten die benoemd zijn tijdens de campusronde van de FNWI.

Te kleine collegezalen en gevoel van krapte, studenten aan de FNWI gaven aan dat het gebouw te klein is voor het aantal studenten dat er nu is. Collegezalen zitten overvol en de roostering blijkt hierdoor ook niet altijd goed te gaan. Er werd verder aangegeven dat er behoefte is aan meer kantineruimte, omdat de kantine vaak (over)vol zit. Ook is er behoefte aan meer ruimte voor studieverenigingen en meer plaats voor tassen en jassen bij het lab.

Er werd gesuggereerd om de kantine langer open te doen en avondmaaltijden aan te bieden. De kantine op de FNWI gaat al relatief snel dicht en biedt daarnaast geen mogelijkheid tot avondeten. Daarom moeten studenten uitwijken naar andere eetgelegenheden, zoals het ziekenhuis of het Gerecht.

Sinds dit jaar is er een nieuw 7-weken rooster actief bij de FNWI en zijn curricula opnieuw geordend. Het is de vraag of de verandering van rooster wel degelijk heeft geholpen met het reduceren van de werklast. Studenten gaven aan dat de herindeling van curricula niet altijd positief uitpakte, en soms de werklast juist meer verhoogde dan verlaagde.