De Campus Rond bij LET en FTR!

Erasmusgebouw 5-10-2016

img-20161005-wa0004v.l.n.r.: Julia Verberne, Maarten Heinemann, Frank Huis in ’t Veld
niet op de foto: Kitty Rang

Vandaag hebben we de eerste Campus Ronde van dit college jaar gehad. De studenten van de Letteren Faculteit en de Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zijn inmiddels al enkele weken bezig. Voldoende tijd voor iedereen om een gefundeerde mening te vormen over de opleiding, de faculteit en de universiteit! We stonden samen met de facultaire studentenraad van Letteren in de hal van het Erasmusgebouw en vroegen naar de mening van studenten, hoe staat het ervoor met de de twee faculteiten volgens de student? En wat vinden studenten van de universiteit? We hebben de input verwerkt in de drie pijlers die jullie kennen van ons verkiezingsprogramma. (Wil je slechts de concrete punten lezen scroll dan naar benden voor een beknopt overzicht)

Goed onderwijs

Op de eerste plaats behoort het onderwijs op de Universiteit van topkwaliteit te zijn. De universiteit wordt nog altijd goed beoordeeld, maar een goede beoordeling krijgen en behouden zijn twee verschillende zaken. Wat gaat goed en wat kan beter?

Bij verscheidene opleidingen binnen de FFTR blijken de studiehandleiding (in enkele gevallen) onduidelijk. De studenten weten hierdoor niet welke regels gelden en bereiden zich hierdoor verkeerd voor op hun onderwijs taken.

Daarnaast blijkt de structuur van de FFTR niet voor iedereen te werken. De communicatie laat te wensen over en studenten weten niet waar ze terecht moeten. Deze opinie werd echter ook tegensproken. We spraken een meerderejaars student uit het eerste jaar van filosofie (hiervooor heeft hij onderhand gestudeerd aan de universiteit van Utrecht). In zijn woorden stond de Radboud Universiteit (RU) er goed voor. Hoewel de toiletten zeker beter kunnen worden schoongemaakt, is het onderwijskundig sterk en zit de opleiding filosofie in ieder geval goed in elkaar. Dit positieve geluid werd ondersteund door verschillende eerstejaars van zowel FFTR en FdL die stellen dat de opleiding zich zichtbaar om hen bekommert.

De studenten die al iets langer meelopen zien andere problemen. Te weinig colleges worden opgenomen (ofwel Weblectures), te veel verschoolsing door middel van aanwezigheidsplicht in later jaren van de opleiding, slechte voorlichting voor de minoren en het moeilijk inpassen van een buitenland verblijf binnen de nominale duur van je studie. Grote thema’s waar AKKUraatd zich in de Universitaire Studentenraad (USR) al jaren mee bezig houdt en ook mee bezig blijft houden om dit te verbeteren. Een deel van de problemen bespreken wij met de FSR’en, de rest tillen we naar de USR.

Daarnaast hadden we enkele opleidings specifieke problemen. Bij Geschiedenis worden studenten geacht om de moderne Franse en Duitse taal voldoende te beheersen om teksten te kunnen verwerken. Studenten hebben geen problemen met deze eis, maar wel met de late aankondiging van dergelijke teksten. Voor veel studenten kost het lezen in een vreemde taal ze gemiddeld meer tijd dan het lezen van een Nederlandse of Engelse tekst. We hebben dit doorgegeven aan de Opleidingscommissie en horen graag wat hier aan gaat worden gedaan.

Bruisend studentenleven

De Universtiteit is meer dan alleen onderwijs door middel van boeken en college. Studenten ontwikkelen zich ook door op verschillende manier actief te zijn bij verenigingen en een breed sociaal netwerk op te bouwen. Voor de verenigingen die zich vestigen op de Campus, veelal studieverenigingen, is sprake van een ruimte gebrek. De verenigingen (en leden) klagen over de kleine kamers en de beperkende maatregelen. Dit is een langer lopende discussie en wij proberen via de USR en de FSR om constant in gesprek te blijven om de situatie te verbeteren voor beide partijen.

Een andere aspect is de internationalisering. Opleiding gaan ‘massaal’ over op engelstaligheid, maar studieverenigingen hebben niet altijd de middelen om volledig over te gaan op het Engels. Een extern bureau in huren is voor een vereniging vrij duur en volwaardige Engelse vertalingen van vereniginsbladen en websites is daarbij een tijdsintensief proces wanneer het wordt gedaan door de studenten zelf. Met de stijgende druk op studenten om nominaal te studeren hebben verenigingen steeds minder mankracht en manuren om dergelijke acties te kunnen ondernemen. Wij gaan met de FSR’en om tafel zitten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Duurzame Universiteit

De Universiteit heeft een voorbeeld functie binnen de maatschappij. Een zeker ideaal van noaborschap mag meer worden uitgedragen door de universiteit. Duurzaamheid is een belangrijker thema aan het worden binnen het beleid van de Universiteit, maar het is nog niet altijd even zichtbaar. Vanuit de USR en de fractie blijven wij actief om de Universiteit duurzamer te maken en ook om dat wat de universiteit aan duurzaamheid bijdraagt meer zichtbaar te maken.

Sterke Medezeggenschap

De medezeggenschap dient voldoende geïnformeerd te zijn om hun taken goed uit te voeren. Meer opleiding/faculteit/universiteit specifieke training kan daar aan bijdragen. Centraliseren is niet altijd beter. Van enkele studenten kregen wij veel commentaar over het de Centrale Examen Commissie zoals die sinds mei 2015 functioneert bij de Faculteit der Letteren. Doordat zaken nu centraal binnen komen en daarna worden doorgegeven aan een bijbehorende opleiding is sprake van een extra bureacratische stap. Het blijkt dat hier veel tijd mee is gemoeid en dat ten nadel van de student. Wij informeren graag bij de FSR en USR of dit systeem al is geevalueerd en wat daaruit naar voren is gekomen. Herkennen zij de signalen en wat gaat allemaal worden gedaan voor verbetering.

 

FFTR: Onduidelijke studiehandleidingen

We nemen contact op met de FSR-FTR

FFTR: Onduidelijke structuur en communicatie

We nemen contact op met de FSR-FTR

FdL: Te weinig colleges worden opgenomen

We nemen contact op met de FSR en de USR

FdL/FFTR: te veel verschoolsing door middel van aanwezigheidsplicht in later jaren van de opleiding

We nemen contact op met de FSR

FdL/FFTR: slechte voorlichting voor de minoren

We nemen contact op met de FSR

FdL/FFTR: moeilijk inpassen van een buitenland verblijf binnen de nominale duur van je studie

We nemen contact op met de FSR en de USR

FdL/FFTR: Internationalisering van studieverenigingen

We nemen contact op met de FSR en de verenigingen

FdL/FFTR: Ruimte gebrek verenigingen

We nemen contact op met de USR en FSR

FdL: Centrale Examen commissie functioneert niet naar behoren

We nemen contact op met de USR en FSR