Campusrondes

De campus rond bij Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Op dinsdag 19 februari bezocht AKKUraatd de Letterenfaculteit en de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Onder het genot van een kop koffie of thee werd er input verzameld van de studenten over wat er beter zou kunnen op de universiteit, de faculteiten en de opleidingen. De door de studenten aangedragen punten worden door de inhoudelijke commissie van AKKUraatd en onze USR-leden bekeken en ook doorgestuurd naar de FSR, zodat er aan de slag kan worden gegaan met de feedback van de studenten. Nieuwsgierig geworden naar wat er speelt op de letterenfaculteit en FTR? Lees dan snel verder!

AKKUraatders kijken tevreden terug op een Campusronde met veel input

Een veelgehoorde ergernis is het gebrek aan werkplekken op de universiteit. Vaak is er te weinig plek waardoor er uitgeweken moet worden. Voornamelijk tijdens de tentamenweken is het erg lastig om een werkplek te vinden om te studeren. Daarnaast zijn er op de faculteit geen stiltewerkplekken, alhoewel hier wel behoefte aan is. Op deze manier zouden studenten in alle rust hun tentamens zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Er wordt geklaagd over het gebrek aan pauze op de faculteit. Waar de meeste faculteiten van kwart over 12 tot half 2 een vaste pauze hebben, wordt er op de Letterenfaculteit vaak op dit tijdstip een college gepland. Dit leidt er toe dat sommige studenten de hele dag colleges volgen, zonder pauzes van langer dan een kwartier tussen de colleges door. Daarnaast is er behoefte aan meer pauzes bij lange colleges.

Ook is er verbetering nodig in de collegezaal zelf. Er is behoefte aan meer ruimte voor discussie, om de colleges levendiger en afwisselender te houden. De studenten vinden de sfeer tijdens colleges zonder discussie ‘niet heel denderend’ en ‘te burgerlijk’. Daarnaast willen studenten betere begeleiding bij werkgroepen.

Op het gebied van onderwijsbeleid geven de studenten van Letteren en FTR aan een aantal veranderingen te willen. Studenten geven aan dat zij niet willen dat de hoorcolleges een aanwezigheidsplicht hebben, en zien dit graag verankerd in de OER. Ook bestaat de wens dat tentamens anoniem nagekeken worden. Wanneer studenten een klacht willen indienen over een docent, zouden zij graag willen dat er een onafhankelijke plek is binnen de opleiding waar deze klacht opgepakt kan worden. Daarnaast gaf een student aan dat er soms vakken aangeboden worden die niet gegeven (kunnen) worden, wat zorgt voor onduidelijkheid.

Er zijn ook een aantal dingen aan te merken op het taalbeleid. Zo zouden studenten graag duidelijke voorlichting willen over taaleisen en het beleid hieromtrent. Hierop aansluitend zou begeleiding bij taal studenten verder kunnen helpen. Een student gaf aan dat er soms in colleges een andere taal wordt gesproken dan de taal die op de slides wordt gebruikt; dit zou dezelfde taal moeten zijn. Ook willen studenten af van onnodig gebruik van Engels.

Op facilitair gebied is er ook nog het nodige te verbeteren. Er wordt veel geklaagd over de temperatuur op de eerste verdieping van het Erasmusgebouw. Studenten geven aan dat het daar vaak erg koud is. De draaideur bij binnenkomst van het Erasmusgebouw loopt vaak vast. Studenten zouden hier dan ook graag alternatieve ingang willen hebben. Ook willen zij graag dat de lokalen in het Elinor Ostromgebouw beter geventileerd worden. De glazen wanden in EOS worden daarnaast als afleidend ervaren.

Er is feedback op het DE Café in het Spinozagebouw, deze wordt door een student beoordeeld als ‘niet zo gezellig’. Muziek op de achtergrond zou al helpen om de sfeer te verbeteren. Een breder en gezonder aanbod in het DE Café is ook gewenst. Op 14 maart is AKKUraatd aanwezig op de Faculteit der Sociale Wetenschappen om input te verzamelen van deze faculteit. Wij horen dan graag meer verbeterpunten van studenten van deze faculteit.

Ook geven studenten aan dat het soms lastig is om te navigeren op de universiteit, en dat dit beter zou kunnen. De bibliotheek is ook niet zo gemakkelijk in gebruik volgens sommige studenten. Zij geven aan dat een stap-voor-stap instructie hierbij zou kunnen helpen. Een student stelt dat de printcapaciteit op de universiteit niet zo hoog is. Meer printers zou hierbij helpen, maar de student in kwestie gaf ook aan dat een duurzamere oplossing zou zijn dat de documenten online in een geschikter format geplaatst zouden kunnen worden om online lezen makkelijker te maken. Daarnaast willen studenten een duurzaam alternatief voor de plastic zakjes in de Spar.

Heb jij ook ideeën over wat er beter kan op de universiteit? AKKUraatd is altijd op zoek naar input van studenten. Stuur een mail naar akkuraatd@akku.nu en laat ons weten wat jij graag anders wilt zien!