ActiviteitenCampusrondes

De Campus Rond bij Letteren, Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen!

v.l.n.r. Eveline, Julia, Michelle, Isa

Op deze druilerige dinsdagmiddag (07-03-17) stond AKKUraatd, vergezeld
door een lid van de Facultaire Studentenraad Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FSR-FTR), weer klaar om de plus- en kluspunten van studenten over de Faculteit der  Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen te ontvangen. Ondanks dat de studenten buiten op het Erasmusplein al werden aangeklampt door de enthousiaste vrijwilligers van meerdere politieke partijen sloegen zij de gratis kopjes koffie en thee die AKKUraatd aanbood niet af en konden we uiteindelijk met veel input terug naar het kantoor. De punten zijn verdeeld onder de vier pijlers uit ons verkiezingsprogramma. Als je alleen de concrete punten wilt lezen, scroll dan naar beneden voor een overzicht!

Goed onderwijs

Een veel gehoorde klacht gaat nog altijd over het derdejaars curriculumvak Geesteswetenschappen en de Samenleving. Dit vak zou de laatstejaars Bachelorstudenten moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar doordat dit vak faculteitsbreed wordt ingevuld, komen er vaak onderwerpen aan bod die niet voor iedereen relevant zijn. Het zou beter zijn als dit vak opleidingsgericht werd ingevuld, zodat de studenten ook daadwerkelijk tips zouden krijgen over de voor hen relevante arbeidsmarkt. Er zijn echter ook studenten die pleiten voor juist méér interdisciplinair onderwijs in de Bachelor. De Facultaire Studentenraden signaleren deze problemen ook en zijn hier mee bezig.

Ook blijkt dat het inschrijven voor hertentamens niet altijd soepel gaat. Studenten gaven aan dat zij zich niet in konden schrijven, omdat het hertentamen al vol zou zitten of dat zij zich niet handmatig konden inschrijven, waardoor ze steeds bij het STIP langs moeten. Wij geven dit mee aan de FSRL.

Bij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen blijken niet alle tentamens in het Nederlands te worden gegeven, terwijl de studie wel Nederlandstalig is. Dit lijkt onlogisch en is verwarrend. Hiervoor zullen wij de OLC benaderen.

De studenten van de opleiding International Business Management kampen met een ander probleem omtrent tentamens: ze hebben maar weinig toetsmomenten. Hoewel dit voor sommige studenten wellicht als muziek in de oren klinkt, wordt dit als demotiverend ervaren. Dit is niet het enige probleem over roostering: meerdere studenten geven aan dat hun colleges slecht verspreid zijn over de week. De ene dag zitten ze van kwart voor negen tot half 6 in college, terwijl er op de andere dag maar één contactuur is.

Internationale studenten hebben ook zo hun problemen met het rooster. Zij zouden hier graag meer en betere informatie over willen, zodat het bij aankomst aan de Radboud Universiteit niet blijkt dat hun vakken elkaar overlappen. Dit zou opgelost kunnen worden als zij al bij het inplannen van hun vakken toegang kunnen krijgen tot het rooster dat ze dan zouden hebben. Hoewel het inplannen van vakken zonder overlap dus niet altijd gemakkelijk is, gaven de internationale studenten aan toch meer contacturen per vak te willen.

Hoewel studenten van een Nederlandstalige opleiding inderdaad Nederlandstalige tentamens zouden willen maken, hebben wij ook de wens langs horen komen tot meer Engelstalige oefening in de Bachelor. In dit geval zouden studenten graag zien dat er geoefend kan worden met het schrijven van Engelstalige essays, mits dit onder goede begeleiding gebeurt. Dit zou een goede voorbereiding zijn op een eventuele Engelstalige Master, waar studenten nu nog vaak ingaan zonder ooit een Engelstalig wetenschappelijk stuk te hebben geschreven of een discussie in het Engels te hebben gevoerd. Dit maakt studenten onzeker en maakt de stap naar een Engelstalige Master groter. Vooral in het kader van de universiteitsbrede internationaliseren dienen hier snel stappen in te worden gemaakt.

Ook wordt gevraagd om betere studieadviseurs. Sommige studenten gaven aan het idee te hebben dat hun studieadviseur niet deskundig genoeg is, waardoor ze belangrijke informatie misliepen of zelfs verkeerde informatie kregen.

Bij veel input, moet ook veel geordend worden!

Sterke medezeggenschap

Een belangrijk punt voor internationale studenten is het feit dat het OER (Onderwijs- en Examenreglement) niet in het Engels wordt aangeboden. Het OER geldt voor alle studenten die onderwijs volgen aan de Radboud Universiteit, dus het is frappant dat dit juridische document niet voor internationale studenten beschikbaar is.

Een ander ernstig probleem dat werd aangekaart was het willekeurig verplaatsen van tentamendata tijdens de cursus. Studenten worden op deze manier belemmerd bij het maken van een planning en verliezen hierbij het zicht op de structuur van de cursus. Daarbij is het in strijd met het OER, waarin is opgenomen dat bij aanvang van de cursus alle examendata bekend moeten zijn. Mocht je tegen problemen aanlopen met deze weiziging schroom niet en loop eens binnen bij de Rechtswinkel van AKKU voor de mogelijkheden.

Voor een sterke medezeggenschap is het van belang dat de afspraken die zijn gemaakt tussen de medezeggenschapsraden en de bestuursorganen ook worden nageleefd. Wij nemen de problemen rondom het OER dan ook bloed serieus.

Bruisend studentenleven

Het is natuurlijk van belang dat de universiteit een goede werkomgeving biedt voor haar studenten, maar menig student kan hier nog wat verbeterpunten over aandragen. Zo kwamen er veel klachten over de kwaliteit van de wifi, eigenlijk overal op de universiteit, maar in het bijzonder in de vide (eerste verdieping laagbouw Erasmusgebouw). Daarnaast schijnt de klimaatregeling in de UB niet goed geregeld te zijn, waardoor het veel te warm is in de Verdieping en te koud in de Learning Zone. Ook is het geregeld vechten om een computer in de UB, dus de studenten zouden graag meer werkplekken zien, zowel voor individueel als voor groepswerk. Bovendien werd vaak opgemerkt dat de printers niet optimaal werden en dat printen via je laptop gemakkelijker zou moeten worden.

Studeren is natuurlijk erg belangrijk, maar ontspanning misschien net zo. Daarom pleit AKKUraatd ook voor recreatieve faciliteiten op de universiteit. Nu merken studenten vaak op dat er te weinig koffieplekken zijn op de universiteit, waardoor de rijen voor de DE-apparaten erg lang zijn. De koffiecorner in het Spinazogebouw, bijvoorbeeld, is slechts beperkt open terwijl studenten er soms de hele dag college hebben. Eén student merkte op dat er al anderhalf jaar een briefje op de DE-apparaten hangt dat de heetwatervoorziening voor thee tijdelijk is afgesloten. Anderhalf jaar is echter nogal lang voor het begrip tijdelijk, dus deze student vroeg zich af wanneer er weer warm water gehaald kon worden bij deze apparaten. Een andere student vroeg zich af of er wat gedaan kon worden aan de discrepantie tussen de prijzen in het Cultuur Café en de DE-cafés. In het Grotius-gebouw ervaren studenten dat er tijdens de pauze onvoldoende zitplekken zijn.

Ook de toegankelijkheid van de universiteit kan nog verbeterd worden. Zo klonk vaak de wens om meer fietsenstallingen en zouden er meer trapleuningen en duidelijker contrast op de trappen kunnen worden aangebracht.

Studieverenigingen kunnen buiten de studie mooie en leerzame ervaringen bieden aan studenten. Daarom werd er gepleit om meer ruimte voor studieverenigingen en vooral meer stimulans naar de opleidingen toe om met deze verenigingen samen te werken, of in ieder geval wat meer rekening met ze te houden. Het SOFv is de koepel die het grootste deel van de studieverenigingen vertegenwoordigd en zet zich sinds jaar en dag in om de belangen van studieverenigingen te behartigen. AKKUraatd deelt de visie van het SOFv en zet zich in voor meer ruimte voor studieverenigingen!

Ten slotte kwam er ook nog een heus pluspunt voor de universiteit! Radboud Reflects werd namelijk geprezen als een ontzettend goed initiatief, met interessante en leerzame activiteiten, die zeker universiteitswaardig zijn. Meer van dit alsjeblieft!

Uiteindelijk bleken er ook sterke meningen te zijn over het architecturale beleid van de universiteit: er werd geroepen om minder megalomane gebouwen zoals het Grotius en gepleit voor het behoud van TvA, want dit is immers ‘gerespecteerd erfgoed’. Helaas voor deze studenten is hier nog weinig aan te doen; het Grotius-gebouw staat immers al en wat betreft de sloop van TvA is de kogel al door de kerk. Desalniettemin zal AKKUraatd zich bezig gaan houden met de andere genoemde punten om de universiteit nog verder te verbeteren. Wij danken alle studenten voor hun input!

Alle fanatieke AKKUraatd’ers die voor jou weer aan de slag gaan!

De concrete plus- en kluspuntenlijst:

 • 3e-jaars geesteswetenschappen te breed, beter opleidingsgericht.
 • Meer hokjes in de UB
 • Rechtenfaculteit geeft geen toegang tot weblectures
 • Kan niet aanmelden voor herkansing
 • Weinig zitruimte tijdens pauze in Grotius
 • Meer individuele werkplekken
 • Internationals hebben betere uitleg nodig over hun rooster bij het kiezen en inplannen van hun vakken
 • Meer fietsenstallingen
 • Verdieping UB veel te warm
 • Roostering beter verdeeld over de week
 • Klimaatregeling UB slecht
 • OER is niet in het Engels (voor de internationals)
 • IBA heeft te weinig toetsmomenten à demotiverend
 • Meer sessies per cursus
 • Toegankelijkheid uni verbeteren, dingen als trapleuningen, duidelijker contrast trappen
 • Printen via eigen laptop moet makkelijker
 • TvA is gerespecteerd erfgoed
 • Wifi in de vide is slecht
 • Te weinig plek in de UB
 • ACW: een Nederlandse studie, Nederlandse tentamens zijn erg gewenst
 • Tentamendata worden random verplaatst
 • Minder megalomane gebouwen zoals het Grotius
 • Meer koffieplekken
 • Koffiecorner in Spinoza langer open en een groter aanbod aan eten
 • Betere wifi overal
 • Meer plekken in de UB
 • Radboud Reflects is een erg goede organisatie, leerzaam, past bij een universiteit
 • De printers werken niet optimaal
 • Te koud op het balkon in de UB
 • Meer inzetten op/aanzetten tot/aanmoedigen van interdisciplinair onderwijs in de bachelor
 • DE-apparaten geven al anderhalf jaar geen warm water voor thee meer, dit zou worden opgelost
 • Meer ruimte/stimulatie studieverenigingen bij Letteren
 • Betere studieadviseurs
 • Discrepantie tussen prijzen Cultuur Café en DE-cafés
 • Meer Engelstalige essays schrijven in de bachelor, mits onder goede begeleiding