De campus rond bij Management

AKKUraatd in actie bij Management

Op donderdag 7 maart ging AKKUraatd langs bij de Faculteit der Managementwetenschappen (FdM). Studenten werden gevraagd om verbeterpunten rondom de universiteit, de faculteit en de opleidingen. De door de studenten aangedragen punten worden door de inhoudelijke commissie van AKKUraatd en onze USR-leden bekeken en ook doorgestuurd naar de FSR, zodat er aan de slag kan worden gegaan met de feedback van de studenten. 

Veel studenten geven aan dat er te weinig werkplekken zijn in het Elinor Ostromgebouw. Er wordt aangegeven dat er een structureel tekort is aan stille werkruimtes, terwijl studenten juist aangeven hier behoefte aan te hebben. Dit zorgt voornamelijk voor frustraties tijdens de tentamenweken. Ook wordt er een tekort aan werkruimtes waarin overlegd kan worden ervaren. Het Elinor Ostromgebouw heeft twee computerlokalen die bestemd zijn als werkplekken voor studenten, hier wordt echter vaak les gegeven waardoor er minder werkplekken beschikbaar zijn.

Ook is er ook behoefte aan meer zitplekken voor tijdens de pauze. Hoewel er sinds kort een flink aantal zitplekken is toegevoegd in de hal, blijft er vraag naar meer. Er werd ook geopperd om binnen het MSC gebruik te maken van deurremmen, om het geluid van dichtvallende deuren te voorkomen.

Veel colleges worden als ‘saai’ ervaren door studenten. Er is behoefte aan meer interactie en ruimte voor discussie in de colleges. Er wordt geschetst dat tijdens enkele colleges slechts de slides worden voorgelezen, wat er onder studenten voor zorgt dat het al snel als minder interessant wordt ervaren. De studenten geven overigens zelf aan dat dit probleem niet alleen bij de hoogleraren ligt, die vaak de interactie juist proberen aan te wakkeren, maar ook te wijden is aan de passieve houding van veel studenten tijdens de colleges.

AKKUraatd staat klaar met een kop koffie

Studenten geven aan dat ze graag meer mogelijkheden rondom de voorbereidingen voor tentamens zien. Zo zijn er nog niet voor elk vak weblectures beschikbaar, terwijl dit wel mogelijk is. De vraag naar het beschikbaar stellen van weblectures is voornamelijk groot onder studenten die een bijbaan hebben en die daardoor niet de colleges kunnen bijwonen. Hiernaast is er onder studenten vraag naar een duidelijker beeld van wat er daadwerkelijk wordt getoetst op een tentamen. Dit door bijvoorbeeld het beschikbaar maken van proeftentamens.

Een veelal terugkomend ergernis onder studenten die een Engelstalige opleiding volgen, is de spreekvaardigheid van hoogleraren. Voor veel studenten is dit een hekelpunt tijdens de colleges, voornamelijk onder internationale studenten, die hier meer moeite mee hebben. Ook wordt aangegeven dat het vaak grammaticale fouten staan in de slides. Studenten zien hier graag verbetering in.

Heb jij ook ideeën over wat er beter kan op de universiteit? AKKUraatd is altijd op zoek naar input van studenten. Stuur een mail naar akkuraatd@akku.nu en laat ons weten wat jij graag anders wilt zien!

AKKUraatd in gesprek bij FdM