ActiviteitenCampusrondes

De Campus Rond bij Medisch

Afgelopen dinsdag (04-04-2017) tijdens een zonnige pauze stonden wij weer klaar bij de Faculteit der Medische Wetenschappen om koffie en thee uit te delen en te vragen naar de meningen van de studenten. We hebben op deze mooie dag bij de ingang van het studiecentrum mooie input verzameld die we verwerkt hebben in de bekende vier pijlers van ons verkiezingsprogramma. (Wil je slechts de concrete punten lezen, scroll dan naar beneden voor een beknopt overzicht.)

Goed onderwijs

Een belangrijk punt dat werd aangedragen is de Engelse taalvaardigheid van docenten. De studenten merken dat ondanks dat het niveau van de docenten goed is dat het lesgeven in het Engels zeker verbeterd moet worden. Dit is een onderwerp dat op dit moment ook binnen de GV spelt en onze USR dames zijn hier hard mee bezig. Ook werd er aangedragen dat de ICT ondersteuning voor docenten verbeterd kan worden aangezien docenten daar nog regelmatig moeite mee lijken te hebben waardoor een college bijvoorbeeld niet op tijd gestart kan worden.

Een ander punt is de mastervoorlichting. Studenten geven aan dat deze niet toereikend is en dus verbeterd moet worden zodat studenten bij hun keuze beter geinformeerd is. Daarbovenop geven ze aan dat de nieuwe master zonder goede voorbereiding word ingevoerd wat ze een kwalijke zaak vinden.

Ook vinden studenten de lotingprocedure onrechtvaardig evenals de manier waarop cum laude benaderd word. Ze vinden dat het op een niet eerlijke manier gebeurd end at dit rechtgetrokken moet worden.

Verder zijn studenten ook ontevreden over hun roostering. De communicatie erover is slecht en er zijn teveel tussenuren. Daarbovenop vinden ze het inchecksysteem dat gebruikt word bij het inschrijven van vakken erg vervelend waardoor inschrijvingen vaak fout gaan. Dit gecombineerd zorgt ervoor dat er veel onduidelijkheid en ontevredenheid heerst over de roosters wat het onderwijs niet ten goede komt.

Bruisend studentenleven

Er blijven veel klachten bestaan over de fietsenstallingen. Het is rond het studiecentrum vaak zo druk met fietsen dat studenten hun fiets soms beschadigd uit de stalling halen. Dit is een probleem sinds de fietsenstalling op het plein voor het studiecentrum is weggehaald. Op dit plein stond een tijd geleden ook een piano in de zomer die de studenten graag terug zouden zien. Deze zorgde altijd voor een gezellig sfeer en ontspanning tussen colleges door.

Verder willen studenten graag meer kleur op de faculteit. Er is teveel steriel wit en studenten zouden graag wat meer kleur zien om een wat fijner gevoel op de campus te creëren.

Een ander punt waar studenten mee kwamen was dat de traptreden in de lammerszaal los zitten. Dit is een erg gevaarlijke situatie waar mensen al door gevallen zijn en moet zo snel mogelijk gerepareerd worden. Ook willen studenten schonere toiletten en onderwijsruimtes. Studenten kiezen bewust voor toiletten van een andere locatie omdat de toiletten bij het studieplein standaard te vies zijn en in onderwijsruimtes merken ze dat er regelmatig nog dingen van 2 weken geleden niet schoon gemaakt of opgeruimt zijn. Dit is natuurlijk verre van wenselijk.

Sterke medezeggenschap

Over het algemeen hebben de studenten wel ooit van het SOOS gehoord maar weten ze eigenlijk niet echt wat ze doen of met welke dingen ze bij hun terecht kunnen. Ze denken dat meer naamsbekendheid en zichtbaarheid hier verbetering in zou kunnen brengen zodat ze er ook echt gebruik van kunnen maken.

 

 • Betere Engelse taalvaardigheid docenten
 • Betere ICT ondersteuning voor docenten
 • Betere mastervoorlichting
 • Betere voorbereiding voor invoering nieuwe master
 • Betere lotingprocedure
 • Betere roostering
 • Meer fietsenstallingen
 • Piano terug in de zomer
 • Traptreden van de lammerszaal moeten gerepareerd worden
 • Schonere toiletten en onderwijsruimtes
 • Meer naamsbekendheid SOOS