De campus rond bij Medisch

Op dinsdag 12 februari was de dag van de medezeggenschap en is begonnen aan een nieuwe reeks campusrondes, startend bij de medische faculteit. Hierbij is vanuit studenten input verzameld over de universiteit, faculteit en de opleidingen vallend onder de medische faculteit. De punten die hieruit naar voren gekomen zijn, worden door de inhoudelijke commissie van AKKUraatd en onze USR-leden bekeken en ook weer doorgestuurd naar de FSR, zodat zij hier ook mee aan de slag kunnen. Nieuwsgierig geworden naar wat er speelt op de medische faculteit? Lees dan snel verder!

Als belangrijkste punt kwam naar voren dat de jaarindeling niet prettig is, omdat tentamenweken niet onderwijsvrij zijn en ze liever toegaan naar een indeling met vaste tentamenweken. Het liefst dan ook op zo’n manier dat ze geen hertentamens hebben in de zomervakantie of kort na Nieuwjaar.

Hoewel de kwaliteit van hoorcolleges goed is, mist soms de koppeling met de zelfstudieopdrachten. Stof uit de colleges wordt uiteindelijk niet altijd behandeld en wordt als verloren tijd beschouwd. Er wordt aanpassing gevraagd van zowel de colleges als de ZSO’s om een betere afstemming te krijgen.

Het is al een langer bestaand probleem dat de Medische Bibliotheek op normale werkdagen open is tot slechts 17:30. Veel studenten moeten hierdoor uitvallen naar de UB waar al beperkte ruimte is. Ook is er vraag naar stopcontacten bij de computers.

Er zijn enkele instanties waarin studenten Biomedische Wetenschappen (BMW) het gevoel hebben dat hun coach in de masterfase niets anders doet dan een handtekening zetten wanneer dit nodig is, omdat het simpelweg verplicht is. Ze zien graag meer echte begeleiding komen vanuit deze groep.

In de master BMW wordt daarnaast geklaagd over de tijd waarin toetsresultaten bekend worden gemaakt. In een van deze gevallen duurde het bijna drie maanden. Dit kan niet de bedoeling zijn. Docenten in de master moeten aan de OER worden gehouden. De twee toetsmomenten van de vakken in de bachelor moeten anders gewogen worden. Het eerste toetsmoment is bedoeld als graadmeter voor de voortgang binnen een vak, maar weegt even zwaar als het laatste toetsmoment. De normering wordt bepaald aan de hand van de beste 10%. Doordat er door deze mensen vaak vooruit wordt gewerkt ontstaat er een scheve verhouding in toetspresentaties die onevenredig zwaar weegt in het bepalen van het eindcijfer.

E-learnings zijn vaak bakbeesten die log aanvoelen in gebruik en inhoud. Studenten zien graag beknoptere E-learnings met een duidelijker doel met aan het einde een goede toetsing met uitleg.

Studenten Tandheelkunde laten weten dat het toegang tot de weblectures nog steeds onvoldoende is. Zij zien hierin graag verbetering.

Het studieplein en de entree zijn recent verbouwd. Hoewel de functionaliteit is verbeterd, zijn er wel studenten die vinden dat er ook veel geld naar het uiterlijk van het meubilair is gegaan. Ze hopen dat er in de toekomst vooral naar functionaliteit wordt gekeken.