Campusrondes

De Campus Rond bij Medisch

Afgelopen woensdag (30 nov.) hebben we alweer de vierde Campusronde van dit collegejaar gehad. De studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen hebben hun eerste maanden afgerond en dus is er voldoende tijd geweest om een mening te vormen over de opleiding, de faculteit en de universiteit! We stonden bij de ingang van het studiecentrum van de faculteit der Medische Wetenschappen en vroegen naar de meningen van studenten. Hoe vindt de student dat de faculteit ervoor staat en wat vinden ze van de universiteit als geheel? Ondanks dat het niet erg druk was in de hal van het studiecentrum hebben we een aantal goede tips gekregen. We hebben de input verwerkt in de vier pijlers die jullie kennen van ons verkiezingsprogramma.(Wil je slechts de concrete punten lezen, scroll dan naar beneden voor een beknopt overzicht.)

Goed onderwijs

Een belangrijk punt dat werd aangedragen is de mogelijkheid om altijd een hoorcollege te kunnen terugkijken via de weblectures. Het gebeurt nog te vaak dat enkele hoorcolleges te laat of niet op Blackboard verschijnen. Ondanks dat hier al hard aan gewerkt is, wordt het probleem nog te vaak gehoord op meerdere faculteiten en daarom zullen wij het wederom meenemen in onze actiepunten.

Een ander punt is de Engelse taalvaardigheid van docenten. Het niveau van de Engelse taal onder docenten mag wat betreft de studenten omhoog. Ook de ICT-vaardigheden van docenten zouden volgens de studenten meer getraind kunnen worden. Het gebeurt regelmatig dat een docent bij de start van een hoorcollege de techniek niet voor elkaar heeft, waardoor er later gestart moet worden.  

Er kwamen bij ons veel verbeterpunten binnen die betrekking hebben op de faciliteiten op de faculteit. Zo werd onder andere geklaagd over een tekort aan fietsenstallingen. Vooral in de ochtenden is het rondom het studiecentrum een waar gevecht om aan een degelijk plekje voor je fiets te komen. Door de faculteit wordt de mogelijkheid om je fiets in de stallingen achter het studiecentrum te plaatsen benadrukt. In de praktijk gebeurt dit nog te weinig, mede doordat de plek waar je vanaf deze stalling binnenkomt niet centraal in het gebouw is. Mogelijk kan hier meer mee gedaan worden.

Verder vinden studenten dat de toiletten bij de ingang van het studiecentrum vaak vies zijn en dat het een gemis is dat de prikborden en posterborden in de hal bij de ingang weggehaald zijn. Verder zijn sommige werkgroep lokalen erg donker . Meer ramen zouden zorgen voor meer natuurlijke lichtinval en de sfeer in de onderwijsruimte verbeteren.

Bruisend studentenleven

Tot op heden is de medische bibliotheek in tentamenweken tot 20.00 uur en buiten tentamenweken tot 17.30 uur geopend. Deze openingstijden buiten tentamenweken zijn voor sommige studenten niet al te ruim, vooral vergeleken met de Universiteitsbibliotheek. Een veelgehoorde tip is daarom om deze openingstijden te verruimen. Als laatst vinden de studenten de prijzen in de kantine van het studiecentrum hoog.

Al met al hebben we een aantal goede verbeterpunten gehoord. We gaan hiermee aan de slag! Verder komen we snel weer een keer terug om opnieuw jullie stem te horen en hopelijk meer studenten van de medische faculteit te spreken.

 

  • Weblectures altijd kunnen terugkijken
  • Schonere toiletten
  • Engelse taalvaardigheid docenten verbeteren
  • Meer ramen/ betere verlichting in sommige werkgroeplokalen
  • Langere openingstijden medische bibliotheek
  • Posterborden/ prikborden in de hal studiecentrum gemist
  • Betere ICT vaardigheden docenten
  • Meer fietsenstallingen
  • Goedkoper eten in de kantine