Campusrondes

De Campus Rond bij Rechten

Op woensdag 14 november vond de eerste campusronde van dit jaar plaats en het was een groot succes! In samenwerking met de Facultaire Studentenraad (FSR) van Rechten hebben we veel studenten gesproken en daardoor veel input kunnen verzamelen. Hier zijn we ontzettend blij mee! De inhoudelijke commissie gaat ermee aan de slag en de FSR van Rechten zal het verslag ook ontvangen.

Een aantal fractieleden van AKKUraatd en FSR-leden van Rechten

Allereerst bleken studenten niet geheel tevreden te zijn over het Grotiusgebouw. Zo zijn er in de bibliotheek te weinig plekken en geen overlegruimten. Daarnaast zou een paar studenten eenzelfde pasje willen als docenten hebben, zodat ze niet meer om hoeven te lopen voor de bibliotheek. Een enkeling ziet hier een oplossing voor om in roltrappen te investeren. Een paar ijverige studenten zou de bieb graag eerder openzien, bijvoorbeeld om 08.00 uur. Verder blijkt het in de collegezalen koud en is er een tekort aan stopcontacten. Soms is er onvoldoende doorstroom in collegezaal 0.100. Dit kan opgelost worden door beneden de ruimte te verlaten en boven binnen te komen. Dit moet dan consequent gehandhaafd worden. Er is ook geen goede doorstroom bij de draaideur aan de ingang. Het zou beter zijn als de andere deur ’s ochtends geopend wordt

Over het Gerecht is ook niet iedereen tevreden. Het eten is vaak hetzelfde en er wordt te weinig rekening gehouden met allergieën. Daarnaast is er te weinig ruimte in het Gerecht om te eten, maar dit blijkt voor het gehele gebouw te gelden, voornamelijk in de pauzes. Het geldt ook voor de fietsen- en scooterstallingen, hier zijn er te weinig van. Het zou prettig zijn zowel fietsen als scooters fatsoenlijk en droog te kunnen stallen. Een enkeling zou graag in de ochtend in de hal naar pianomuziek luisteren, terwijl een ander juist graag een kroeg zou zijn, bijvoorbeeld in de coffee corner. Als laatste blijkt dat de wc’s niet altijd even hygiënisch blijven door de dag heen.

Fatbardha in actie tijdens de campusronde

Buiten de rechtenfaculteit om wordt opgemerkt dat de bocht in het fietspad langs de Erasmuslaan levensgevaarlijk is, er te weinig fitnessruimte en kluisjes zijn in het Radboud Sportcentrum (RSC). Verder blijkt de weg naar de fietsenstalling onder het RSC ook gevaarlijk. Er blijkt ook onduidelijkheid te bestaan voor studentbestuurders over het persoonlijk plan van de nieuwe regeling Fonds en graag zouden zij per studiepunt betalen, of een andere vorm van vermindering van collegegeld zien.

Over weblectures is het meest gehoord tijdens de campusronde. Studenten vinden het huidige beleid omtrent weblectures oneerlijk: ze zijn niet direct terug te kijken of überhaupt niet toegankelijk. Dit geldt ook voor de sheets van colleges, want deze staan niet altijd voor een college online. Wel zijn studenten tevreden over de inhoud van het huidige programma, al wordt er soms wel praktijkervaring gemist. Daarnaast vinden studenten dat er te veel geprint moet worden en missen ze readers. Ze missen ook het bespreken van antwoorden tijdens colleges en vinden dat er soms te veel samengewerkt moet worden voor vakken (strafprocesrecht). Als laatste blijkt er veel tussenuren ingeroosterd zijn en dat de studielast voor eerstejaars lastig is met eerstejaars- en semestervakken.

Ben jij benieuwd hoe we deze punten gaan oppakken? Houd onze Facebookpagina en website in de gaten, of sluit een keer aan tijdens een vergadering van de inhoudelijke commissie of de fractie! Voor vragen of opmerkingen over de campusronde bij Rechten, campusronden in het algemeen of AKKUraatd, mail dan naar info@akkuraatd.nl

De eerstejaarsenquête werd ook ingevuld tijdens de campusronde