Campusrondes

De Campus Rond @FSW!

Spinoza 12-10-2016

20161012_122906

 

Afgelopen woensdag hebben we de tweede Campus Ronde van dit college jaar gehad. De studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen hebben hun eerste periode al bijna afgerond dus was er voldoende tijd om een mening te vormen over de opleiding, de faculteit en de Universiteit! We stonden samen met de facultaire studentenraad van Sociale Wetenschappen bij de ingang van het spinozagebouw en vroegen naar de meningen van studenten. Hoe vind de student dat de faculteit ervoor staat en wat vinden ze van de Universiteit. We hebben de input verwerkt in de vier pijlers die jullie kennen van ons verkiezingsprogramma. (Wil je slechts de concrete punten lezen scroll dan naar beneden voor een beknopt overzicht.)

Goed onderwijs

Op de eerste plaats behoort het onderwijs op de Universiteit van topkwaliteit te zijn. De universiteit wordt nog altijd goed beoordeeld, maar een goede beoordeling krijgen en behouden zijn twee verschillende zaken. Wat gaat goed en wat kan beter?

Meerdere studenten die al wat langer meelopen merken op dat bij veel opleidingen weinig colleges opgenomen worden. Ofwel verscheidene studenten hebben belang bij weblectures. Daarnaast vinden ze dat de verschoolsing van de universiteit over de jaren aan het toenemen is. Een strengere aanwezigheids’plicht’ is daar een voorbeeld van.

Daarnaast is vraag naar betere gastdocenten. De studenten vinden college van gastdocenten prima, mits zij ook dezelfde kwaliteit leveren als onze eigen docenten. Een willekeurig iemand uit het bedrijfsleven voor een collegezaal zetten is vanuit het oogpunt van studenten niet voldoende. De betreffende persoon moet ook op een goede en boeiende manier het college kunnen geven, zodat studenten hier ook echt iets uit kunnen halen. Ze hebben liever minder gastdocenten die kwalitatief een beter ‘product’ leveren, dan meer gastdocenten die geen of weinig ervaring hebben met spreken voor een groep.

Daarnaast hebben meerdere studenten geklaagd over de Engelse taalvaardigheid van hun (Nederlandse) docenten. Het aantal Engelstalige vakken en bachelors blijft maar groeien, maar in de ogen van de studenten is de Engelse taalvaardigheid van de docenten daar niet in mee gegroeid. Vanuit centraal en decentraal niveau wordt door middel van taalbeleid training gegeven en het niveau gepeild. 

Ook willen de studenten graag een meer inhoudelijke tentaminering zien.  Meerdere studenten hebben aangegeven dat ze de vele meerkeuze tentamens die ze krijgen niet toereikend vinden en dat ze graag meer inhoudelijke tentamens willen zodat ze ook beter getest worden op wat ze dat semester geleerd en gedaan hebben.

Bruisend Studentenleven

De studenten hebben aangegeven dat ze graag iets mee persoonlijk contact en/of begeleiding van hun studieadviseur of een mentor willen. Er zijn meerdere redenen waarom een student vertraging of problemen met de voortgang van de studie op kan lopen. Iets persoonlijker contact via een studieadviseur en/of mentor zou dit proces zeker verbeteren. Meerdere studenten hebben ook aangegeven dat een studentmentor die in een hoger jaar  zit een prima oplossing zou zijn aangezien zij meer ervaring met de studie en het curriculum hebben.

Duurzame Universiteit

De Universiteit heeft een voorbeeld functie binnen de maatschappij. Een zeker ideaal van gemeenschap mag meer worden uitgedragen door de universiteit. Duurzaamheid is een belangrijker thema aan het worden binnen het beleid van de Universiteit, maar het is nog niet altijd even zichtbaar. Toch had een paar studenten hier wel wat over te zeggen: plaats meer ramen! Dit creëert een open karakter en zorgt daarbij voor meer natuurlijk licht. Vanuit AKKUraatd blijven wij natuurlijk actief om de Universiteit duurzamer te maken en ook om dat zichtbaarder te maken.

Sterke Medezeggenschap

De medezeggenschap dient voldoende geïnformeerd te zijn om hun taken goed uit te voeren.

Meer opleiding/faculteit/Universiteit specifieke training kan daar aan bijdragen. Centraliseren is niet altijd beter. Één van de punten waar wij ook zeker aan willen werken is de zichtbaarheid en de bekendheid van de medezeggenschap. Vanuit meerdere studenten hebben wij gehoord dat ze daar vrij weinig tot niks over wisten en dat ze niet wisten wie wij waren. Wij vinden het belangrijk dat dit wel duidelijk is voor de student en dat de student dus ook weet waar hij/zij voor stemt tijdens de verkiezingen.

Te weinig colleges worden opgenomen                We nemen contact om met de FSR en de USR

Te weinig goede gastdocenten                                We nemen contact op met de FSR

Te weinig inhoudelijke tentaminering                  We nemen contact op met de FSR en de USR

Te weinig persoonlijke begeleiding                        We nemen contact op met de FSR

Te veel verschoolsing door middel van                 We nemen contact op met de FSR

de aanwezigheidsplicht

Beter Engelse taalvaardigheid van docenten     We nemen contact op met de FSR en de USR

 Een betere verdeling van de werkdruk                We nemen contact op met de FSR