De Radboud Universiteit moet haar verantwoordelijkheid nemen tijdens OV-stakingen

Opinie – Afgelopen tijd staakte het regionale streekvervoer voor een beter cao. AKKUraatd vindt het terecht dat het vervoerspersoneel opkomt voor haar rechten. Voor studenten is het helaas lastiger om tijdens deze stakingen naar de campus te komen. Toegankelijk onderwijs is van belang voor iedereen en om die reden moet de Radboud Universiteit zich beter inzetten om ‘stakingsvriendelijk’ onderwijs te faciliteren.

Momenteel zijn studenten overgeleverd aan de grillen van de eigen faculteit. Het faculteitsbestuur mag volledig zelf bepalen hoe docenten hun onderwijs mogen vormgeven gedurende de stakingsdagen. Dat levert veel onzekerheid op voor studenten. AKKUraatd ziet liever een universiteitsbrede aanpak, op die manier hebben alle studenten dezelfde duidelijkheid en rechten.

Corona liet ons zien dat er veel onderwijs online aangeboden kan worden. Hoorcolleges kunnen worden opgenomen en werkcolleges kunnen online gegeven worden. Momenteel worden studenten vooral aan hun eigen lot overgelaten. Het is bizar dat universiteit vindt dat studenten ‘dan maar ander vervoer moeten regelen’. Velen kunnen de campus niet op een andere manier bereiken.

Met de tentamenweek in zicht is het tijd dat de Radboud Universiteit haar verantwoordelijkheid voor toegankelijk onderwijs neemt. AKKUraatd is van mening dat studenten zonder zorgen hun onderwijs moeten kunnen volgen en hun tentamens moeten kunnen maken. De universiteit kan bijvoorbeeld een derde tentamenkans realiseren als studenten door de staking hun eerste of tweede poging missen. Zelfs online tentaminering is een middel dat de universiteit weer toe zou kunnen passen. Eerder werd duidelijk dat dit al kan, maar nu kiezen ze liever voor ‘zero tolerance’-beleid gedurende de tentamenweek.

Dit kan zo niet langer. De Radboud Universiteit moet haar verantwoordelijkheid nemen gedurende stakingsdagen. Stop het ‘zero tolerance’ beleid en neem het op voor je studenten, nu en in de toekomst.