De USR is weer begonnen. Bart namens AKKUraatd in presidium zonder functieverdeling!

Vandaag is het collegejaar weer begonnen, wat ook betekent dat de nieuwe Universitaire Studentenraad (USR) van start is gegaan. Bart, Fabian, Marina en Ties zullen zich dit jaar namens AKKUraatd in de USR voor jullie in gaan zetten! Dit zullen ze gaan doen aan de hand van onze verkiezingspunten, waarbij ze zich bijvoorbeeld hard gaan maken voor meer studiewerkplekken door middel van Kameleonzalen, voor gebruik van een duurzame bank aan de RU en voor een betere, meer preventieve aanpak van studentenwelzijn. 

 

Bart zal naast de standaard taken van een USR-lid ook een rol gaan vertolken in het presidium van de USR. Dit presidium krijgt een andere insteek dan gebruikelijk. Het zal namelijk geen officiële functies hebben (zoals bijvoorbeeld de functie voorzitter), maar taken zullen onderling verdeeld worden waarbij uitgegaan wordt van het presidium als één team. Zolang de USR in zijn huidige vorm bestaat, hopen we dat dit ervoor zorgt dat conflict binnen de USR voorkomen wordt. Wil je meer weten over dit nieuwe presidium? Schroom dan niet om ons te contacteren via de mail of facebook, of check dit artikel van de ANS.