#5 Dirk Couwenberg

Hey daar!

Mijn naam is Dirk Couwenberg en ik ben 21 jaar jong. Ik zit momenteel in mijn tweede jaar van de bachelor Psychologie. Ik ben soms te vinden op de tennisvelden van de uni maar vooral in de stad waar ik hardloop, wandel, uit ga en over het algemeen gewoon geniet van onze mooie studentenstad. 

Ik heb het afgelopen jaar in het bestuur gezeten van mijn studievereniging (SPiN) en heb daar veel geleerd over de universiteit en wat studenten eraan kunnen bijdragen. Ook heb ik me in de opleidingscommissie ingezet om de studie voor Psychologie studenten te verbeteren. Ik ben echter nog lang niet klaar met me inzetten voor onze universiteit en mijn medestudenten. Vandaar dat ik lijsttrekker wilde worden bij AKKUraatd. 

Ik heb voor AKKUraatd gekozen omdat onze studentenpartij niet bang is om moeilijke problemen aan te pakken. Daarnaast geloof ik dat onze universiteit dé plek is voor studenten om zich zo veel mogelijk te ontwikkelen. Dit is waarom ik me bij AKKUraatd bijvoorbeeld wil inzetten om studenten meer mogelijkheden te bieden vakken te volgen buiten hun eigen studie of faculteit. Zo kunnen studenten zich makkelijker verdiepen in wat hen het meest interesseert. 

Ik wil ook graag in gesprek gaan met studenten om te horen wat voor ideeën zij hebben om de universiteit mooier en beter te maken! Hiervoor ben ik op de campus meestal in het Maria Montessorigebouw te vinden waar er koffie te halen valt. 

Mocht je toevallig op de leukste en meest effectieve studentenpartij van de Radboud Universiteit willen stemmen? Kies dan voor AKKUraatd. Mocht je daarnaast ook gecharmeerd zijn van mij? Stem dan voor nummer 5 op de AKKUraatd lijst van 31 mei t/m 3 juni!


Hey there!

My name is Dirk Couwenberg and I’m 21 years young. I’m currently in the second year of my bachelor’s in Psychology. I can sometimes be found on the tennis fields at Uni, but mostly out in the city where I go out, go running, walking, and in general just enjoy our beautiful student city. 

This year I was a board member at my study association (SPiN) and here I learned a lot about the University and what students can contribute to it. I also helped in the department committee to improve the bachelor for Psychology students. I’m not nearly done contributing to the University and my fellow students though. This is why I wanted to become a leading candidate at AKKUraatd.

I chose AKKUraatd because our student party is not afraid of tackling tough problems. Additionally, I believe our university is the place for students to develop themselves to the fullest. This is why, for example, I want to help offer students more opportunities to follow courses outside of their study or faculty. This way students can learn about what they find most interesting. 

I would also love to engage with students and hear about their ideas to improve the University. For this I can usually be found in the Maria Montessori building wherever there is coffee to be had. 

If, perchance, you wanted to vote for the most fun and effective student party. Vote AKKUraatd. If, besides, you are charmed or convinced by my approach. Vote number 5 on AKKUraatd’s list from May 31st until June 3rd!