ActiviteitenGV-verslagenruGVVerantwoording

Een Bruisend Studentenleven: de status quo!

Het leven van een student houdt meer in dan alleen in de collegebanken zitten. De universiteit moet ruimte bieden om je naast je studie te ontwikkelen. Studenten die een bestuur van een studie- of studentenvereniging doen, een onderneming starten of vrijwilligerswerk doen, moeten hun onderwijs goed kunnen indelen, bijvoorbeeld door middel van flexstuderen. Daarnaast zijn ruimere openingstijden van gebouwen, maar ook verminderde werkgroepverplichtingen ondersteunende faciliteiten voor de actieve student. AKKUraatd ziet een academische opleiding als meer dan alleen het volgen van onderwijs en wil de beste faciliteiten zodat je jouw studententijd ten volste kan benutten. Lees hier wat wij dit jaar hebben gedaan aan de punten uit ons verkiezingsprogramma!

Ruimere openingstijden gebouwen

Een veelgehoorde klacht is dat veel gebouwen vroeg sluiten, terwijl studenten graag nog wat langer zouden doorwerken. Bij Rechtsgeleerdheid bijvoorbeeld zijn veel naslagwerken in het weekend slecht beschikbaar door de korte openingstijden van de rechtenbibliotheek.  Daarom pleit AKKUraatd voor ruimere openingstijden van studielandschappen. –> Dit collegejaar zijn door veel vraag van studenten en de lobby vanuti de medezeggenschap het Grotius en Huygens ook op zaterdag open en zijn TvA 1,3,5  en 6 doordeweeks tot 22:00 open. We zijn blij dat de universiteit zelf inziet dat een ruime openingstijden belangrijk zijn voor een levendige campus.

Supermarkt op de campus

Om ervoor te zorgen dat studenten en medewerkers optimaal kunnen floreren op de campus is het erg belangrijk dat er een campussupermarkt komt. Zo kunnen studenten langer op de campus blijven, omdat hun boodschappen gedaan kunnen worden in de campussupermarkt. AKKUraatd zet zich al meerdere jaren in voor de realisatie van de campussuppermarkt en nu gaat hij er ook eindelijk komen! Begin april opent de supermarkt op de begane grond van het Erasmusgebouw.

Meer ruimte voor cultuur

Cultuur is niet alleen belangrijk omdat het de creatieve geest stimuleert en bijdraagt aan de algehele ontwikkeling, maar ook omdat het simpelweg ontzettend leuk is! AKKUraatd wil meer podium- en repetitieruimtes voor deze verenigingen omdat deze er nu te weinig zijn. Dit sluit goed aan bij het streven van de universiteit om een campusgevoel te versterken.De verbouwingen zijn inmiddels in volle gang. Een volledig uitgeruste theaterzaal was fase 1 van het cultuurcentrum. Op dit moment is het vooral belangrijk dat de USR  blijft monitoren dat de belangen van culturele studentenorganisaties voorop blijven staan, omdat er ook externe partners betrokken worden. Ook AKKUraatd houdt dit goed in de gaten.

Voltijds besturen

AKKUraatd vindt dat voltijdbesturen erkend moeten worden door ze niet op te zadelen met een minimaal aantal te behalen studiepunten. Zo kunnen deze bestuurders zich volledig focussen op hun bestuurstaken. In het begin van het collegejaar hebben we dit punt gelijk aangekaart. We kregen toen (wederom) te horen dat de universiteit niks ziet in voltijds besturen. De RU geeft aan voorstander te zijn van de combinatie van studie en bestuurswerk, omdat studenten naar de universiteit komen om te studeren. Dat deze twee zaken elkaar niet hoeven te bijten blijkt uit het feit dat andere universiteiten wel heil zien in het faciliteren van voltijdsbestuurders. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken en we zitten hier bovenop!

Betere verkeersveiligheid

Het is van belang dat de verkeersveiligheid goed gewaarborgd wordt. AKKUraatd pleit er al langer voor dat de wegen rondom de campus goed gemonitord worden. Dit is en blijft een belangrijk punt. De RU moet samenwerken met de HAN, het RadboudUMC en de gemeente Nijmegen om de verkeerssituatie veiliger te maken. Als eerste stap ziet AKKUraatd graag dat er een rotonde komt op de kruizing van de Houtlaan, de Heyendaalseweg en de Kwekerijweg. De RU heeft al aangegeven dit een goed initiatief te vinden. Wij gaan dit monitoren.