#8 Femke de Schutter

Hoi allemaal!

Mijn naam is Femke, ik ben twintig jaar oud en derdejaars student Geneeskunde. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om bananenbroden te bakken, Boonanza te spelen en biertjes te tappen achter de bar bij Tappers. Sinds het begin van mijn studie tennis ik bij SLOW en ben ik actief binnen mijn studievereniging. Daarnaast zet ik mij in voor Student & Leefstijl, een stichting die zich landelijk en lokaal hard maakt voor meer kennis over leefstijl onder de artsen van de toekomst. Ik kom graag op voor het belang en de behoeften van de student. Het lijkt mij nu leuk om breder te kijken dan de medische faculteit en mee te denken over verbeteringen voor élke student. Dit is een van de redenen waarom ik mij dit jaar heb aangesloten bij AKKUraatd. Wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind, is dat iedere student (mentaal) gezond de studententijd door kan komen en hier de juiste handvatten voor aangereikt krijgt. Ik vind het super gaaf om hierover mee te mogen denken en zo het Nijmeegse studentenwereldje nog net een beetje mooier te kunnen maken!


Hi everyone!

My name is Femke, I’m twenty years old and I’m a third-year student of Medicine. In my spare time, I like baking banana bread, playing Boonanza, and drawing beers behind the bar at Tappers. I play tennis at SLOW since the onset of my studies and I’m also an active member of my study association. Next to that, I put a lot of effort into Studnet & Lifestyle, a foundation that advocates for more knowledge about lifestyle amongst future doctors on a local and national level. I enjoy making a stand for students’ interests and needs. Now, I want to broaden my horizons beyond the Medical Faculty and think about improvements for all students. This is why I decided to join AKKUraatd this year. What I find important, among other things, is that all students can pass their student days in good (mental) health and offering them the right means to do so. I think it’s fantastic to be able to think about this along with others and therewith make Nijmegen’s student life even better!