First election day

Samuel and Cilla posing with their posters

De universitaire verkiezingen zijn vandaag van start gegaan. Het is de jaarlijkse week waarin studenten hun stem kunnen laten horen over de universiteit. Alle studenten kunnen stemmen voor de universitaire studentenraad en sommige ook voor de facultaire studentenraad en opleidingscommissie. 

De ochtend begon voor AKKUraatd al vroeg. Om 07.30 uur was het voor de eerste AKKUraatders tijd om te starten met de voorbereidingen, zodat alle campaigners om 08.15 uur van start konden gaan met genoeg voorraad om studenten te verblijden.

In de pauze stond AKKUhelptd: welzijn voor je klaar! Studenten konden hun mening geven over hoe welzijn kan verbeteren op de universiteit. Daarnaast kregen studenten stressballen, als ludieke actie. Ondanks de regen aan het einde van de dag, mocht dat de pret niet drukken.

De campagne stopte de eerste dag om 16.00 uur. Na een evaluatie van de dag is het tijd voor een gezamenlijk diner, waarna sommigen nog tot de late uurtjes zullen doorgaan in de stad, bijvoorbeeld bij onze stamkroeg de Malle Babbe.


Jeroen and Joost at Grotius

The university elections took off today. This is the annual week in which students cast their vote about the university and its student representation. All students can vote for the university student council and some of them can also vote for the faculty student council and programme committee.

Some AKKUraatd-members started preparing in the early morning at 7:30 so that all campaigners were able to start at 8:15 with enough supplies to make students happy.

During the break, AKKUheltpd: well-being was available for you! Students were able to provide their opinion on how to improve well-being on university. Next to that, students were playfully offered stress balls in the spirit of this topicality. The rain at the end of the day did not spoil the enthusiasm.

The first campaign day ended at 16:00. After an evaluation of the day, it is time for a joint meal after which some of us will spend their time in town until well into the night at our local pub: the Malle Babbe.