‘Flexstuderen geeft studenten de regie weer in eigen handen’

(Dit artikel verscheen op 6 oktober 2016 in de VOX)

De Radboud Universiteit doet niet mee aan de pilot flexstuderen van minister Bussemaker. Wij van AKKUraatd vinden het niet deelnemen aan de pilot een gemiste kans.

02. Foto Dinja de Vries (KLEIN)
Fractievoorzitter Dinja de Vries

De afgelopen jaren is in het hoger onderwijs steeds meer nadruk komen te liggen op studierendement in plaats van zelfontplooiing. De afschaffing van de basisbeurs, de ophoging van het Bindend Studieadvies (BSA) en betuttelende regels zoals aanwezigheidsplicht leggen steeds meer druk op het snel behalen van een diploma. Het wordt daardoor steeds minder aantrekkelijk om je te ontwikkelen buiten de studie om. Ook op de Radboud Universiteit zijn de gevolgen van deze maatregelen te merken. Voor studentbestuurders, medezeggenschappers en commissieleden is het lastig om opvolgers te vinden, omdat dergelijke functies steeds moeilijker te combineren zijn met de studie. Een oplossing voor dit probleem is flexstuderen.

Met flexstuderen kunnen studenten zelf de regie in handen nemen: zij kunnen hun eigen studietempo bepalen en betalen per studiepunt. AKKUraatd staat voor dit systeem – het stond ook in ons verkiezingsprogramma – en was dan ook verheugd te horen dat minister Jet Bussemaker aankondigde het plan uit te willen voeren. Volgend studiejaar start een pilot, waarvoor universiteiten en hogescholen zich kunnen aanmelden. De Radboud Universiteit heeft al gezegd niet mee te doen aan de pilot. Een gemiste kans.

Flexstuderen is niet alleen aantrekkelijk voor studenten die actief zijn in het studentenleven, maar ook voor studenten die hun studie zelf moeten bekostigen en daardoor veel tijd kwijt zijn met werk. Studenten zouden de keuze moeten hebben om hun eigen studie in te delen en daarbij de mogelijkheid moeten hebben om zich ook buiten de studie te ontwikkelen. Flexstuderen is daar een goede optie voor. Zo houden we de campus bruisend.

Doordat studenten niet meer betalen voor onderdelen van de studie die zij liever niet doen, krijgen zij meer financiële ruimte. Het is een oplossing voor de stijgende studiedruk, die negatief doorwerkt op het actieve studentenleven, omdat studenten meer druk voelen om nominaal af te studeren.

Eigenaarschap
Een van de belangrijkste argumenten voor flexstuderen is genoemd: studenten krijgen meer ruimte om naast hun studie actief te zijn. Dit geldt niet alleen voor actieve studenten (bestuurs- of medezeggenschapsfuncties) maar ook voor deeltijdstudenten en studenten die vanwege ziekte of mantelzorg niet voltijd kunnen studeren. Bovendien zal de student meer eigenaarschap voor de studie voelen omdat hij of zij zelf het tempo bepaalt van de studie. Dit zal vermoedelijk leiden tot meer tevredenheid over de studie en de universiteit, met minder uitval als resultaat.

Voor studenten die het standaard aantal studiepunten per jaar willen halen, of zelfs meer, zal niets veranderen. Het reguliere systeem blijft een optie, namelijk het betalen van het wettelijk collegegeld. Dat bedrag zal ook niet hoger worden voor studenten die meer studiepunten in een collegejaar willen halen.

Wij denken dat deze pilot een uitgelezen kans is voor de Radboud Universiteit om zich te profileren als toegankelijke en innovatieve universiteit, die openstaat voor de wensen van studenten. Waarschijnlijk bestaan er twijfels over het financiële plaatje achter deze pilot: instellingen krijgen nu per student een vast bedrag en dat zal gedurende de proef ook zo blijven. De overheid compenseert de universiteit voor de studenten die per vak betalen tot aan het volledige collegegeld. Ook als de pilot succesvol is en het systeem ingevoerd wordt, kan het financieel rendabel blijven door het bedrag per studiepunt iets op te hogen zodat de vaste lasten daar ook uit betaald kunnen worden. Voor studenten die 48 studiepunten of minder per jaar halen, is het al financieel aantrekkelijk om voor flexstuderen te kiezen.

Elders vakken volgen
Ook op een andere manier is flexstuderen flexibel: als het op meerdere onderwijsinstellingen ingevoerd wordt, wordt het makkelijker om elders onderwijs te volgen. Nu is het een hele klus om een paar vakken aan een andere universiteit te volgen. Dit heeft onder andere te maken met de financiering: de student betaalt collegegeld aan één onderwijsinstelling. Door flexstuderen betaalt de student aan de onderwijsinstelling waar hij of zij daadwerkelijk vakken volgt.