Flinke verschuiving binnen het BSA

Het Bindend Studieadvies (BSA) was ooit bedacht met een selecterende (het selecteren van studenten die een reële kans maken de studie af te ronden) en verwijzende (studenten adviseren om mogelijk bij een andere opleiding te gaan kijken) functie, is al langere tijd een onderwerp van gesprek op universiteiten. Ook aan de Radboud Universiteit (RU) wordt gediscussieerd over de concrete invulling van het BSA.

Waar enkele jaren geleden gekozen is voor een ophoging van het BSA, gaf de Minister Ingrid van Engelshoven in het begin van dit academisch jaar aan in te zetten op een BSA met maximaal 40 studiepunten. Op een later moment trok zij deze plannen weer terug, maar gaf wel aan toegankelijkheid van het onderwijs belangrijk te vinden. Een nieuwe ontwikkeling binnen het BSA is de rapportage die de RU heeft geschreven over dit onderwerp. Een van de bevindingen van het huidige BSA-systeem is dat mannen, internationale studenten en etnische minderheden kwetsbare groepen vormen om het BSA te halen. Als reactie hierop heeft de Universitaire Studentenraad, op initiatief van AKKUraatd USR-lid Marek Voesenek, een plan van aanpak geschreven voor een nieuwe invulling van het BSA en de begeleiding hier omheen. De belangrijkste veranderingen die voorgesteld worden is een focusverschuiving van studiepunten naar motivatie, het beter matchen van een student met de opleiding, het bereikbaarder maken van studieadviseurs en het versterken van het verwijzende karakter van het BSA.

Het uitgangspunt voor AKKUraatd met deze nieuwe invulling van het BSA is dat hiermee een stap in de goede richting gezet wordt voor de toegankelijkheid van het onderwijs, waarbij volledige afschaffing van het BSA het einddoel blijft. De kracht van het plan is om studenten preventief beter te matchen aan de studie en daarnaast uitgebreider te reflecteren op de studieontwikkeling in het eerste jaar. De studenten krijgen begeleiding waar nodig en biedt ruimte voor studenten die en iets langere aanpassingstijd nodig hebben.

De rapportage van het BSA aan de Radboud Universiteit en de notitie worden aankomende maandag besproken in de overlegvergadering van de Universitaire Studentenraad, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur.