Green Office in Nijmegen

UMPDe Radboud Universiteit heeft duurzaamheid en milieu op een aantal gebieden verweven in het beleid. Vanuit studenten lopen ook verschillende projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Toch zit er nog een heleboel potentieel in de projecten, samenwerking en daardoor effectiviteit van duurzaamheidsinitiatieven. Samen met Studentenvakbond AKKU en het UMP zetten we ons in voor een duurzame campus.

Onze uitgangspunten zijn:

  1. Creëren bewustzijn en benadrukken belang milieu en duurzaamheid op universiteit
  2. Samenwerking tussen medewerkers en studenten op het gebied van duurzaamheid
  3. Duurzaamheid integreren in alle onderdelen van de universiteit
  4. Gebruik maken van onderzoek aan de RU op het gebied van duurzaamheid.
  5. Heldere communicatie over duurzaamheid binnen organisatie en naar buiten toe, transparantie.

Een mogelijkheid om dit ideaal te bereiken zou een Green Office kunnen zijn.

In Maastricht is op dit moment al een Green Office, en we zijn bezig om dit concept ook op de Radboud Universiteit op te zetten. Samen met medewerkers van de Arbo- en Milieudienst, het Cluster Facilitair en Universitair Vastgoedbedrijf zijn we aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. Lees hier(.pdf) meer over onze visie op een duurzame campus en het project Green Office.