Opinie

Het verkeer rond de campus moet radicaal anders

[English text below]. 

‘Het verkeer rond de campus moet radicaal anders’

Vox publiceerde vlak voor het weekend een opinieartikel van fractievoorzitter Sander van der Goes, Jeroen Dols (vicevoorzitter AKKU) en Matthieu Neet (werkgroep mobiliteit AKKU) over de verkeerssituatie op de Nijmeegse campus. Dit naar aanleiding van een Mexicaanse student die geschept werd op de rotonde voor het Erasmusgebouw. Studentenvakbond AKKU en AKKUraatd pleiten voor een radicale hervorming van de verkeerssituatie rond de campus.

Het idee van een fietstunnel werd een aantal jaar geleden al afgewezen, maar nu zijn er nieuwe plannen:

 • Het fietspad op de Heyendaalseweg aan de kant van de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica moet geheel twee richtingsverkeer worden;
 • Het fietspad van Geert Groteplein naar Erasmus moet weg na de afslag naar de Faculteit der Medische Wetenschappen;
 • Het moet onmogelijk worden om de rotonde bij het Erasmusgebouw helemaal rond te fietsen zodat fietsers niet meer in de dode hoek van auto’s en bussen komen;
 • Buslijn 10 moet de campus in twee richtingen bedienen;
 • Erasmuslaan moet een busbaan worden;
 • De ruimte die vrij komt wordt een park: het Erasmuspark.

Het volledige opinieartikel is hier te vinden: ‘Het verkeer rond de campus moet radicaal anders’. Verder naar beneden vind je enkele visualisaties van de situatie zoals wij het zouden zien. 

 

Beeldmateriaal: Giovanni Meijer

 

‘Traffic on campus has to change drastically’

Last week, VOX published an article written by party leader Sander van der Goes about the traffic situation on campus here in Nijmegen as response to an incident with a Mexican student who got hit by a bus at the Erasmus roundabout. Student union AKKU and AKKUraatd advocate for a drastic change of the traffic situation.

The idea of a bicycle tunnel was already rejected a few years ago because it was too expensive. The complete article on Vox is only in Dutch, but here’s a summary of our plans:

 • The bicycle lane at Heyendaalseweg next to the Faculty of Science has to be completely two-way;
 • The bicycle lane from Geert Groteplein to Erasmus has to be removed after the intersection to the Faculty of Medicine;
 • It has to be impossible to cycle around the Erasmus roundabout completely, so that bicyclists can not be in the blind spot from cars and busses;
 • Bus 10 has to drive two-way;
 • Erasmuslaan has to be only a bus lane;
 • The leftover space will be a park: the Erasmus park.
Beeldmateriaal: Giovanni Meijer
Beeldmateriaal: Giovanni Meijer