De Week van

Introducing: Party leader

>>>>[English version click here]<<<<

Een week uit het leven van de fractie-voorzitter

Het is maandagochtend als ik rond een uur of acht wakker word doordat de eerste zonnestralen mijn kamer in schijnen. Ik wrijf de slaap uit mijn ogen, sta op en kleed me aan. De hele maandag zit bomvol met vergaderingen: eerst de interne USR-vergadering, waarin we wekelijks met alle veertien leden van de USR samenkomen en daarna de Voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (VGV), tussen de USR en de Ondernemingsraad (OR) 1. Na deze lange zit is het einde van de middag al aangebroken, maar gelukkig heb ik nog even tijd voor ontspanning. Met de USR hebben we inmiddels de traditie opgebouwd om na de GV’s samen een biertje te drinken. Vaak lokt het goedkope speciaalbier ons op zo’n middag naar de Aesculaaf, maar doordat het met bakken uit de hemel komt nemen we op dat moment even genoegen met een pitcher van Cultuurcafé. Als ik daarna met twee vrienden een broodje falafel heb gegeten in de Refter ben ik weer opgeladen voor de laatste vergadering van de dag, namelijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Studentenvakbond AKKU. AKKUraatd is een zelfstandig functionerend orgaan binnen AKKU en op zo’n avond is het dan ook mijn taak om verantwoording af te leggen over wat we aan het doen zijn en tegelijkertijd het bestuur van de vakbond stevig aan de tand te voelen. Het is uiteindelijk na twaalven als ik in bed kruip en met bijna tien uur vergaderen heb ik mijn slaap meer dan verdiend.

Lieve Heijsters

Op dinsdag lijkt het daarna de ochtend van de goede voornemens te worden. Om al het zitten van de maandag te compenseren begin ik mijn dag in de sportschool en in de hoop nog wat studiepunten te halen krijg ik het daaropvolgend voor elkaar wat aan mijn studie te doen. Na enkele uren heb ik mijn opdracht af en zeer tevreden met de prestaties van de ochtend loop ik vervolgens met laptop en mok naar de USR-kamer voor de vergadering van de USR-werkgroep faciliteiten. Ik notuleer de discussies die we hebben over onder andere studiewerkplekken en ICT en stel een actiepuntenlijstje op. Daarna is het tijd voor het ophangen van de pleekranten. Samen met mijn fractiegenoot Yannick gaan we langs de deuren op Hoogeveldt, om de bewoners te voorzien van wat nieuw leesvoer tijdens het wc-bezoek. Nou zou de dag bijna voorbij zijn als er niet ook een avondprogramma op de planning stond. Ik haast me naar huis om mijn blouse te strijken en me in mijn keurige kleren te hijsen. Vanavond zal mijn grote droom werkelijkheid worden, namelijk om een keer pedel te zijn en wel op de constitutieborrel van AKKU. Omdat ik geen tijd meer heb om te koken haal ik snel wat eten bij de wok en daarna kan het feest beginnen. Ondanks het recipiëren en herhaaldelijk brullen heb ik gelukkig aan de eind van de avond nog een stem over. Met wat goede gesprekken aan de bar sluit ik samen met mijn aanwezige fractiegenoten dan ook tevreden de avond af.

Gelukkig kan ik op woensdag uitslapen. Pas bij het aanbreken van de middag heb ik afgesproken bij de Refter om samen met Tessa chocolademelk voor het inloopuurtje van de USR op te warmen. De overvolle kan met chocolademelk zetten we af bij de USR-kamer. Ik vul snel zoveel bekertjes als ik vast kan houden en haast me naar de vergadering van de FSR Sociale Wetenschappen, waar ik eens in de zoveel tijd als contactpersoon van de USR bij zit. Nadat deze vergadering is afgelopen verplaats ik me naar de GWS-kamer. Hier klets ik wat met studiegenoten, drink ik een theetje en stel ik de agenda voor de fractievergadering op. Om 15:45 uur heb ik een College over Multiculturalism, Diversity and Space en daarna heb ik de vergadering van de Activiteitencommissie van AKKUraatd. Daar brainstorm ik met andere fractiegenoten over activiteiten zoals de Nacht van de Energie, het Oudraatdersdiner en onze Serious Requestactie. ’s Avonds ga ik uiteten met mijn voormalige bestuursgenoten Maaike en Dianne en met nog wat andere studiegenoten sluiten we de avond af bij Management Madness.

Ook de donderdag valt qua drukte in verhouding mee. Tijdens de middagpauze kom ik samen met Fatbardha, Tessa en Stijn om de USR-update te schrijven die altijd bij de fractievergadering besproken wordt. Daarna hebben we een gesprek met Leonie (Student Life) en Laura (Dienst, Marketing en Communicatie) over de campusnacht ‘Radboud by Night’ die we met de USR organiseren. We bespreken daar onder andere de taakverdeling tussen USR en Student Life en over hoe we het evenement het beste kunnen promoten. Vervolgens werk ik in de GWS-kamer de aantekeningen van deze bijeenkomst uit en tik ik wat actiepuntjes van mijn ellenlange to-do-lijst af. Bij het vallen van de avond ga ik met een studievriendin in het UMC op zoek naar de kantine waar het eten zo lekker en goedkoop moet zijn en wanneer we eenmaal met gevulde maag uit dit doolhof zijn ontsnapt sluit ik mezelf op in de UB om nog even te studeren.

Dan tot slot de mooiste dag van de week, namelijk de vrijdag. Niet alleen mooi doordat het bijna weekend is, maar bovenal omdat de hele middag in het teken staat van AKKUraatd. ’s Ochtends begin ik de dag in de sportschool en daarna volg ik een college van het vak Sportsociologie. In de middagpauze hebben we een vergadering met de Inhoudelijke commissie van AKKUraatd. In deze commissie bespreken we hoe de punten op ons verkiezingsprogramma het best kunnen verwezenlijken en gaan we dieper in discussie over actuele zaken die spelen op de universiteit, zoals bijvoorbeeld internationalisering en de Radboud Honours Academy. Aan het eind van deze vergadering hebben we even tijd om wat lekkers te halen bij de SPAR University en daarna is het tijd voor de fractievergadering. Dit is een wekelijkse vergadering die ik voorzit en waarin ik met onze USR-delegatie, commissiehoofden en geïnteresseerde fractieleden bespreek wat er binnen AKKUraatd allemaal speelt. Vandaag ging het onder andere over de implementatie van de nieuwe huisstijl, maar naast de serieuze zaken hebben we het bijvoorbeeld ook gehad over de invulling van de surprise-/ Gin-tonicavond die volgende week op onze fractie-agenda staat. Uiteindelijk na een week met veel vergaderingen en andere zaken die gerelateerd zijn aan het fractievoorzitterschap of de USR is het tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Op het kantoor van de vakbond proost ik samen met mijn fractiegenoten op het weekend; de week zit er weer op!

1  Tijdens de VGV worden de voorbereidingen getroffen voor Overleg Gezamenlijke Vergadering (OGV) waarbij het College van Bestuur aansluit. Zo worden de verschillende adviezen doorgenomen en worden de rondvragen geïnventariseerd.