#1 Isabelle Kik

Hoi allemaal,

Mijn naam is Isabelle Kik en ik ben 23 jaar oud. Oorspronkelijk kom ik uit Amersfoort maar sinds mijn achttiende woon ik met veel liefde in Nijmegen. De sfeer van de stad sprak me direct aan en dan vooral de geweldige Vierdaagsefeesten.   

Ik studeer Rechten en zit nu in mijn master Staats- en bestuursrecht. Ik ben dit jaar al actief betrokken bij de universiteit. Ik zit in de Facultaire studentenraad van Rechtsgeleerdheid en in de Opleidingscommissie. Hier heb ik al over veel onderwerpen kunnen mee praten en denken. Ik kijk er naar uit om dit volgend jaar nog mee te kunnen doen. 

Ik vind het belangrijk dat studenten goed vertegenwoordigd worden binnen de universiteit. Het is immers onze studententijd en daar moeten we zoveel mogelijk uit halen. Ook als het niet zo goed gaat moet de universiteit er zijn om al haar studenten te ondersteunen. 

Ik voel me echt een Radboud Student en dat gevoel gun ik alle studenten.


Hi everybody, 

My name is Isabelle Kik and I’m 23 years old. Originally I come from Amersfoort, but since I have been eighteen years old I have lived in Nijmegen with great pleasure. The atmosphere of the city immediately appealed to me, especially the Vierdaagsefeesten. 

I study Law and am currently in my master’s program Constitutional and Administrative Law. I have been actively involved within the university this year. I am a member to the Faculty Student Council of the Law faculty and I took part in the Program Committee. This year I have been able to talk and think about many subjects. I look forward to being to expend this next year.

I think it is important that students are well represented within the university. After all, it is our studentship and we have to enjoy it as much as possible. Even when things are not going too well, the university must be there to support all of its students.

I really feel like a Radboud Student and I wish all students that feeling.