#6 Luuk Verhoef

 
Mijn naam is Luuk Verhoef en ik ben twintig jaar geleden geboren in het altijd mooie Nijmegen. Ik heb schijnbaar een verlangen gehad om terug te keren naar mijn geboorteplek in het Radboudumc, aangezien ik daar geneeskunde ben gaan studeren. Ik heb mijn studie voor dit jaar even stopgezet om mij als praeses voltijds in te zetten voor de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen.
 

Het is als student ontzettend belangrijk om je stem te laten horen en mee te denken over verbetering, zowel binnen de universiteit als binnen de samenleving. Wij, studenten, zijn de toekomst en wij hebben de kans om de toekomst vorm te geven zoals wij dat willen. We studeren al aan een van de beste universiteiten van Nederland, maar het blijft belangrijk om uitdaging te zoeken en om grenzen te verleggen. Zo denk ik dat er nog veel te behalen valt op de gebieden van, onder andere, duurzaamheid en interfacultaire samenwerking.

Een onderwerp dat ik erg belangrijk vind, en dat vaak overkeken wordt, is mentale gezondheid onder studenten. Ik vind dat mentale klachten als eenzaamheid, stress en burn-out beter bespreekbaar moeten worden en ik denk dat de universiteit hier samen met studenten een grote rol in kan spelen. 

Ik kijk ernaar uit om samen met AKKUraatd de Nijmeegste student te vertegenwoordigen en zowel het onderwijs als het leven van studenten te verbeteren!”