#7 Danique van den Tillaar

[For the English version, click here.]

Mijn naam is Danique van den Tillaar, 22 jaar oud en op dit moment vierdejaars student European Law School. Dit jaar sta ik voor AKKUraatd op plek zeven van de lijst. Een jaar geleden heb ik de eer gehad om een bestuursfunctie bij de JFV te mogen vervullen. Naast activiteiten, reisjes en borrels ben ik tijdens mijn bestuursjaar ook meer te weten gekomen over hoe bepaalde zaken er binnen de universiteit (met name binnen de rechtenfaculteit) aan toe gaan.

Dit heeft mijn interesse gewekt en om die reden neem ik dit jaar plaats in de Opleidingscommissie en in de Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid. Ik heb gemerkt dat er onder studenten weinig interesse is voor de medezeggenschap. Naar mijn idee is dit erg jammer, afgelopen jaar heb ik mij dan ook ingezet om de medezeggenschap onder de aandacht te brengen al was dit vooral op facultair niveau. Na een jaar intensief met het facultaire beleid bezig te zijn geweest kijk ik ernaar uit om mezelf ook op universitair niveau in te zetten  en mensen te enthousiasmeren over de medezeggenschap.

Naar mijn idee mogen wij trots zijn dat we aan de Radboud Universiteit mogen studeren, maar het is van belang dat studenten een kritische houding blijven innemen ten opzichte van de universiteit om de kwaliteit te waarborgen (en waar nodig te verbeteren). Mijn persoonlijke speerpunten zijn goede kwaliteit van het onderwijs, een dynamisch maar gezond studentenleven en een duurzame universiteit.