Fatbardha Selmani

>>>>>[English version click here]<<<<

Fatbardha Selmani

Beste lezer,

Mijn naam is Fatbardha Selmani, ik ben 22 jaar oud en rechtenstudent aan de Radboud Universiteit.  Dit jaar heb ik de eer fractielid te zijn van de meest toegankelijke en gezelligste studentenfractie van Nijmegen, AKKUraatd. Naast het zijn van student en fractielid mag ik mijzelf dit jaar ook voorzitter van de XXIe Universitaire Studentenraad noemen.

Naar mijn mening heeft de student van de Radboud Universiteit het goed getroffen. Toch ben ik ook van mening dat er nog voldoende te verbeteren valt. Hier ga ik mij voor inzetten. Een goed onderwijsklimaat, een dynamisch maar gezond studentenleven en een duurzame universiteit zijn dan ook mijn speerpunten. Het studentenleven schijnt de mooiste periode van onze leven te zijn. Echter is uit de welzijnsenquête van de RU gebleken dat één op de vijf studenten zich eenzaam voelt. Ook heeft meer dan één op de twee studenten last van stressklachten. Het in kaart brengen van deze feiten is de eerste stap, nu is het belangrijk te kijken wat we kunnen betekenen voor deze studenten.

Tevens ben ik van mening dat de Radboud Universiteit stappen heeft gemaakt in het zijn van een duurzame universiteit, maar we zijn er nog niet. Samen met AKKUraatd en de rest van de raadsleden van de USR zullen we onze werkzaamheden in deze richting voortzetten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in, dat volgend jaar onze universiteit weer een stuk groener zal zijn!

Heb jij vragen, opmerkingen of input voor Fatbardha? Mail haar dan via fatbardha@akkuraatd.nl

 

[Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma]