#6 Menno Uphoff

Hoi allemaal!

Mijn naam is Menno Uphoff, ik ben 21 jaar oud en zit in het tweede jaar van de studie Politicologie. Oorspronkelijk kom ik uit Nieuwegein in de provincie Utrecht, sinds een jaar woon ik in het mooie Nijmegen. In mijn vrije tijd houd ik ervan een rondje te fietsen en wandel ik wat rond. Daarnaast neem ik graag deel aan debatten, om af te sluiten met een (online) borrel. 

Het geeft mij enorm veel energie om iets te kunnen betekenen voor andere studenten. Ik ben erg blij dat ik dit het afgelopen jaar heb mogen doen als voorzitter van het 42e bestuur van Studentenvakbond AKKU. In die functie heb ik gemerkt hoe groot de impact is van problemen die studenten ook naast hun studie tegenkomen, bijvoorbeeld het enorme tekort aan betaalbare kamers. Die ervaring met het behartigen van het studentenbelang hoop ik het aankomende jaar mee te brengen in de medezeggenschap. Vanwege de focus van AKKUraatd op sterke medezeggenschap en goed onderwijs komt dat zeker goed. 

Tijdens de verkiezingen van 31 mei – 3 juni kun je op me stemmen!


Hi everyone!

My name is Menno Uphoff, I am 21 years old and I am a second-year student of Political Science. I’m originally from Nieuwegein in the province of Utrecht, but I’ve been living in the beautiful city of Nijmegen since last year. In my spare time, I like to cycle and walk around a bit. I also enjoy participating in debates and to conclude with an (online) drink.

It gives me a lot of energy to be able to mean something for other students. I am very happy that I was able to do this last year as chairman of the 42nd board of Nijmegen’s Student Union: AKKU. In that position, I have noticed the great impact of problems that students encounter while studying, for example the enormous shortage of affordable student housing. I hope to bring this experience of representing student interests into the University Student Council in the coming year. This will certainly work out due to AKKUraatd’s focus on strong student participation and good education.

You can vote for me during the elections from May 31st – June 3rd!