Commissies

Als fractie zijn wij op vele manieren actief. Om dit allemaal te realiseren werken wij met verschillende commissies. In deze commissies nemen leden van de fractie deel, om de USR-leden te ondersteunen in hun werkzaamheden en om AKKUraatd zowel formeel als informeel op de kaart te zetten.

AKKUraatd kent dit jaar zes commissies. Meer weten waar de commissies zich mee bezig houden? Lees dan vooral even verder!

Acquisitie
De fractie van AKKUraatd bestaat als werkgroep van de studentenvakbond AKKU. Zij voorzien ons voor een groot deel van financiën. De capaciteiten en ideeën van de fractie reiken echter verder dan deze middelen. De acquisitie zet zich het gehele jaar in om met ondernemers in contact te komen om de fractie extra te ondersteunen.

Activiteitencommissie
AKKUraatd biedt door het gehele jaar verscheidene activiteiten aan, voor zowel buitenstaanders als leden van AKKU(raatd). Hierbij wordt er naar gestreefd om ook contact te leggen met andere verenigingen, om zo een veelzijdig aanbod te bieden. Elke maand is er in ieder geval een borrel, waar iedereen welkom is! Houd vooral de Facebookpagina in de gaten om up to date te blijven over de aankomende activiteiten. Welke activiteit mag echt niet ontbreken dit jaar? Wij horen het graag van je via activiteiten@akkuraatd.nl

Campagne
Vrijwel het belangrijkste moment in het jaar voor de fractie is de verkiezingsweek in mei. In deze periode wordt het mandaat van AKKUraatd in de USR bepaald. De Campagnecommissie zet zich in om deze week zo gestroomlijnd mogelijk te organiseren voor de fractie en voorziet in de middelen en de organisatie van deze week. Heb jij tips voor goede campagnetechnieken of heb jij een idee voor een ludieke actie die echt niet mag ontbreken? Mail ons via campagne@akkuraatd.nl

Campusronde
Één van onze terugkerende activiteiten is de campusronde (lees hier meer). De commissie voorziet de fractie van een jaarplanning van de campusrondes en zorgt ervoor dat voldoende mensen gemotiveerd en beschikbaar zijn voor de campusrondes. Daarnaast onderhoudt de commissie het contact met het universitair vastgoedbedrijf.

Inhoudelijke commissie
Om de USR-leden zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te zorgen dat we punten van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren, zetten de leden van de inhoudelijke commissie zich in! De commissie vergadert over de vorderingen van het verkiezingsprogramma en andere inhoudelijke zaken waar we mee aan de slag willen als fractie. 

“Als je het niet onderzoekt, bestaat het niet.” Met dit adagium kan iedere organisatie jaar na jaar lekker zijn gangetje blijven gaan. Het college van bestuur heeft de leiding over een gebouw vol beleidsmedewerkers, en bepaald dus met haar keuze om zaken wel of niet te onderzoeken al in een vroeg stadium welke richting het beleid op de Radboud Universiteit heengaat. In de commissie inhoudelijk steken we daar een stokje voor. Kritische leden van AKKUraatd gaan de straat op of duiken de archiefkast in, om op eigen houtje problemen bloot te leggen. Zo bepalen wij zelf de agenda. Met de opgebouwde expertise ondersteunen we daarnaast de raadsleden, zodat zij iedere vergadering goed beslagen ten ijs komen.
 
Heb je tips? Laat het ons weten en misschien duiken wij er in. Of ga je binnenkort aan de slag met een scriptie of onderzoeksopdracht, en wil je daarmee bijdragen aan het beleid op de universiteit? Neem contact met ons op via inhoudelijk@akkuraatd.nl.
 

Public Relations
AKKUraatd is zeer actief in de studentenmedezeggenschap en daarbuiten. De social media moeten worden bijgehouden, de website moet up to date blijven en daarnaast is het belangrijk om als fractie zichtbaar te zijn. De PR-commissie zet zich met hart en ziel in om de zichtbaarheid van de fractie op alle te behouden en/of verbeteren. Daarnaast houdt de PR-commissie zich bezig met het maken en verspreiden van de Toilet Paper; voorheen de Pleekrant genaamd. Deze vinden studenten terug in de wc’s van verschillende SSH&-complexen en biedt hen het nodige (inhoudelijke) leesvoer. Heb jij tips voor ons? Laat het ons weten via pr@akkuraatd.nl


Heb je nog vragen over commissies of wil je meer weten? Laat het ons weten, mail naar cilla@akku.nu en dan zal zij zorgen dat je vraag wordt behandeld. Daarnaast vergaderen wij elke vrijdag waarbij ook de commissies aan bod zullen komen. Heb je interesse deel te nemen of om je mening te geven, mail ons dan!