USR-update #4: Een goed begin van het jaar

De eerste maand van het nieuwe jaar zit erop en het is meteen een bewogen maand geweest. Deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan de orde geweest. Een van die stukken was het plan over de groene autoluwe campus. In eerste instantie zijn we erg voorstander van het plan. Er is meer ruimte voor groen en ook voor de fietsers en wandelaars zal het een vooruitgang zijn. Daarnaast zorgt dit plan voor minder drukte tijdens de ochtendspits. Er zitten alleen nog wat knelpunten waar aan gewerkt moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om de verkeersveiligheid. Om deze weg te

Verder lezen

USR-update #3: De laatste gezamenlijke vergaderingen van 2020

Maandag 14 december vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats die een einde maakte aan de derde cyclus van dit academische jaar. In deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan bod gekomen, waarvan het jaarplan-begroting de kroon spant.

Laten we dan maar met de deur in huis vallen: het jaarplan-begroting. Dit boekwerk bevat een heleboel informatie over wat de universiteit van plan is met haar financiën. Zowel de OR als de USR vindt het echter moeilijk om hier een positief advies op te geven, omdat dit document essentiële beleidsdocumenten, zoals de Huisvestingsvisie, het Campusplan en de iStrategie, bevat die nog

Verder lezen

USR-update #2: Cyclus met onverwachte wendingen

Maandag 9 november vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats en daarmee kwam er een eind aan de tweede cyclus van dit academische jaar. Deze cyclus is een heel aantal belangrijke en opvallende onderwerpen besproken, zowel gepland als ongepland.

Allereerst kreeg de USR feedback op het voorstel van de academische minor Nederlandse taal en cultuur dat door de vorige USR is gedaan. Han van Krieken, de rector magnificus, reageerde erg positief en wist ook al te vertellen dat er al aan gewerkt wordt: er ligt een plan klaar om de minor uit te werken en naar verwachting kan al in september …

Verder lezen

USR-update #1: We zijn begonnen!

Het nieuwe collegejaar is begonnen en daarmee zijn ook de nieuwe USR-leden die AKKUraatd vertegenwoordigen gestart. In de zomervakantie zijn we begonnen met een inwerking van de USR-leden van vorig jaar. In een twee weken tijd hebben we alle ins- en outs- gehoord, alle afkortingen geleerd, een gehele cyclus doorlopen en natuurlijk ook tijd gehad om elkaar op een leuke manier te leren kennen. Een beter begin van ons raadsjaar hadden wij ons niet kunnen wensen!

 Nadat Sarah namens de studenten aanwezig mocht zijn bij de opening van het academisch jaar, mochten wij samen met de andere verkozen en benoemde

Verder lezen

USR-update #23: Strijd tegen proctoring blijft doorgaan!

Het is bijna zomervakantie! Ojee en dat begin ik te merken, een week te laat met mijn blog, oepsiee!

Gisteren hadden we de laatste vergadering met het college van bestuur (Gemeenschappelijke Vergadering, GV), spoiler waarschijnlijk niet de laatste, daarover zo meer. Na afloop bedankte Daniel (Wigboldus, voorzitter college van bestuur) ons hartelijk voor het afgelopen jaar en zei dat normaliter er nu een leuke afsluitende informele vegetarische barbecue zou zijn met z’n allen. Uiteraard ging deze door alle omstandigheden niet door, sad 🙁 Het was best leuk en interessant geweest om samen met het college eens terug te blikken op …

Verder lezen