AKKU(heeft-ge)luncht op de rechtenfaculteit

Geplaatst Geplaatst in AKKUluncht

akkuluncht

Vandaag was het moment eindelijk daar! Gewapend met broodjes, koffie en mandarijntjes betraden wij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De powerpoint ging aan, de studenten stroomden binnen, en het feest kon beginnen.

Na duidelijk te hebben gemaakt wat AKKUraatd is en wie de mensen achter de naam zijn, was het alweer tijd om de diepte in te gaan. Wat is de beleidsstructuur op de Radboud Universiteit, welke niveaus van medezeggenschap kent de RU en aan welke regels zijn wij als studenten en wij als universiteit gebonden.  Na dit inhoudelijk verhaal was het tijd voor het belangrijkste moment van de lunch. …

AKKUraatd Luncht op de Rechtenfaculteit!

Geplaatst Geplaatst in AKKUluncht

Terwijl de gemiddelde student zich klaarmaakt voor de Vrijdag-Middag-Borrels, zijn wij alweer bezig met de voedselvoorzieningen voor volgende week! Op donderdag 17 november kunnen studenten onder het genot van een broodje hardop nadenken over de Universiteit, de faculteit en hun opleiding bij AKKUlucht!20160000-akkuluncht

Tussen 12:30 en 13:30 staat AKKUraatd op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en vraagt aan studenten wat zij op en aan te merken hebben over het onderwijs en de faciliteiten op de Radboud Universiteit. Op zijn beurt informeren wij studenten welke bijdrage zij zelf kunnen leveren. Wat ligt allemaal binnen het bereik van de student en welke …

De Week van…

Geplaatst Geplaatst in De Week van

De Week van … 

02. Foto Dinja de Vries (KLEIN)

Dinja de Vries

Inmiddels is het al november: de weken rijgen zich aaneen. Als lid van de Univeritaire Studentenraad (USR) en fractievoorzitter van AKKUraatd hoef ik me geen moment te vervelen. Het is altijd mogelijk om me meer te verdiepen in een dossier of om nieuwe onderwerpen te onderzoeken.

Op het moment van schrijven van deze blog is het eind van deze USR-cyclus in zicht. Cycli eindigen met GV’s: eerst een Voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (VGV), tussen de USR en de Ondernemingsraad (OR). Wellicht verraadt de naam het al, maar in de VGV worden voorbereidingen getroffen voor …

Verslag 113e OGV

Geplaatst Geplaatst in GV-verslagen

In deze 113e14991346_1269362813083940_3453483962118114066_o Gezamenlijke Vergadering waarin met name werd gesproken over voor medewerkers relevante onderwerpen, zat het venijn in de staart. In de rondvraag werd een aantal interessante zaken besproken.

Extra studiekosten
(Hoe zat het ook alweer met de extra studiekosten? Lees hier het artikel van AKKUraatd)

Onze fractievoorzitter Dinja de Vries stelde een vraag over extra studiekosten buiten de reguliere collegegelden. Deze extra studiekosten, voor bijvoorbeeld een verplichte reis of softwarelicenties, zijn verboden wanneer geen redelijk gratis alternatief wordt aangeboden. De vorige GV werd gezegd dat de kwestie neergelegd is bij de decanen. Dinja vraagt of er een reactie …

Ban de extra kosten uit!

Geplaatst Geplaatst in Opinie

[Dit stuk is op 23 juni 2016 voor het eerst verschenen op ANS-online.] 

Funs Elbersen, fractievoorzitter voor studentenpartij AKKUraatd in de Universitaire Studentenvergadering 2015-2016, vindt dat er actie moet worden genomen tegen de extra kosten die studenten moeten maken tijdens hun studie. ‘Vraagt een onderwijsinstelling om een eigen bijdrage, dan moet naar studenten bovendien duidelijk worden gecommuniceerd dat het om een vrijwillige bijdrage gaat en moeten de kosten worden gespecificeerd, zodat de student bij voorbaat weet waar hij aan toe is.’

15. Foto Funs Elbersen (KLEIN)

Funs Elbersen

Studeren is anno 2016 een dure aangelegenheid. Het collegegeldbedrag kruipt steeds verder richting de 2000 euro …