Petitie Proctoring

Stop het gebruik van proctoring bij online tentamens op de Radboud Universiteit! 

AKKUraatd gelooft dat er verschillende (en betere) alternatieven zijn voor proctoring tentamens, maar dan zonder de negatieve bijkomstigheden van proctoring. Zodoende ondersteunen wij deze petitie en zijn we achter de schermen hard bezig om met het College van Bestuur hierover in gesprek te gaan.

Inmiddels steunen al meer dan 900 mensen deze petitie. Nu jij nog! Klik hier en teken de petitie.


Stop the use of online proctoring exams at Radboud University! 

AKKUraatd believes that the use of proctoring exams entails many points of concern that alternative (and better) testing methods do not have. That is why we support this petition. Behind the scenes, we are working hard to talk to the Executive Board about this.

More than 900 people have already supported this petition. Now it’s your turn! Click here and sign the petition