ActiviteitenVerantwoording

Pijler duurzame universiteit: De status Quo!

Een universiteit heeft een voorbeeldfunctie in de samenleving. AKKUraatd vindt dat het belang van duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is. Duurzaamheid wordt niet enkel bereikt door kleine veranderingen, maar ook op beleidsniveau dienen verdere stappen te worden gemaakt. De kennis en innovatieve kracht die aanwezig zijn op de universiteit hebben groot potentieel om niet alleen een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de universiteit, maar ook aan efficiënte toepassingen buiten de universiteit. De universiteit kan hierbij fungeren als platform voor innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid en als proeftuin voor deze innovaties. In ons verkiezingsprogramma hebben wij enkele concrete zaken genoemd waar wij ons dit jaar voor zijn gaan inzetten. Lees hieronder wat wij daaraan gedaan hebben!

Meer onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar

Studenten moeten voor veel vakken boeken of e-readers aanschaffen. Er zijn studenten die liever van papier lezen, maar vaak is er geen keuze en moet er papieren literatuur aangeschaft worden. Dit zijn extra studiekosten die niet gemaakt hoeven worden, dit heeft AKKUraatd meermaals aangekaart. Bovendien zorgt het er voor dat studenten niet gebonden zijn aan de bibliotheek. Hierover gaan we binnenkort in gesprek met beleidsmedewerkers, het contact is al gelegd. Meer onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar is ook een stuk duurzamer: de student heeft zelf de keuze om te printen of niet. Daar hebben wij ook in de ANS al het een en ander over gezegd (9 april, pagina 4-5)

Overal afval scheiden

Sinds de zomer is er een pilot in de UB en de Refter om afval te scheiden, dankzij o.a. AKKU Duurzaam. Deze pilot is zeer positief ontvangen en we hopen dat de prullenbakken zo snel mogelijk over de hele campus te vinden zijn. In de programmaraad Duurzaamheid, waar Isa in zit, is besloten dat de pilot binnenkort  in ieder geval wordt uitgebreid naar het Bestuursgebouw en de Faculteit Sociale wetenschappen.

Korting op warme dranken als je je eigen mok meeneemt

Na een gesprek met het Facilitair Bedrijf (FB) bleek dat er al onderzoek gedaan was door studenten van FNWI naar hoe duurzaam het is om je eigen mok mee te nemen. Het FB was zeer enthousiast over dit idee en erg bereid hier in mee te gaan. Sinds eind maart is het mogelijk korting op warme dranken te krijgen met je eigen mok en de Zamzam beker, een nog duurzamer alternatief.  De korting geldt bij alle bemande coffeecorners.

Meer biologische opties

De Refter koopt zo verantwoord mogelijk in qua groente en vlees, waarvan al een groot aandeel biologisch is. Volledig biologisch is niet haalbaar omdat dat ook prijsverhoging met zich mee zou nemen, waar natuurlijk geen enkele student op zit te wachten. Het is jammer dat er geen zichtbaarheid is over wat de RU doet om de universiteit nog duurzamer te maken. Daarom houdt Isa zich binnen de programmaraad o.a. bezig met communicatie over duurzaamheid naar studenten en medewerkers.

Geen onnodig verlichte ruimtes

In de avonduren is te zien dat er nog vaak licht brandt op de universiteit. Soms is dat nodig, maar lang niet altijd. Om dit aan te kaarten hebben we een timelampse gemaakt. 28%van het energieverbruik van de RU komt door verlichting. Dat moet zuiniger kunnen! Daarom is als begin het idee geopperd om stickers bij lichtknopjes te plakken of bewegingssensoren te installeren.