ActiviteitenVerantwoording

Pijler Sterke Medezeggenschap: De status Quo!

De Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad vertegenwoordigen de student op alle niveaus. Mede door de bijzondere identiteit van de Radboud Universiteit is het belangrijk dat de medezeggenschap en de besturen constructief kunnen samenwerken. Dit zal de kwaliteit van de Radboud Universiteit op vele vlakken ten goede komen. Lees hier wat wij dit jaar hebben gedaan aan de punten uit ons verkiezingsprogramma!

Student-lid in het College van Bestuur

Een student-lid in het College van Bestuur zou de band tussen de studenten en bestuurders van de universiteit versterken. Zo is het College van Bestuur tijdig op de hoogte van het perspectief van de student en kan de student in een vroegtijdig stadium advies geven over wat voorgenomen besluiten voor effect kunnen hebben op de studenten. De Universitaire Studentenraad en andere medezeggenschapsorganen kunnen op deze manier beter op de hoogte gehouden worden van wat er speelt binnen de bestuurlijke organen. Dit jaar is gebleken dat er vanuit het College van Assessoren vraag is naar een student-lid in het CvB. Het CvB heeft hier niet enthousiast op gereageerd maar heeft wel gezegd dat ze bereid is de discussie opnieuw aan te wakkeren als de nieuwe voorzitter is aangetreden. Op dit moment is het CvB van mening dat er voelde contact is tussen de medezeggenschap/studenten en het CvB. In de USR is de discussie wel/geen student-lid  in het CvB ook aangewakkerd. AKKUraatd bleek de enige partij te zijn die unaniem was over dit punt: wij willen een student-lid in het CvB. Wij zullen (samen met de assessoren) voor dit punt blijven strijden.

50/50 stemverhouding in de Facultaire Gezamelijke Vergadering (Michelle in de werkgroep medezeggenschap)

Momenteel heft de Facultaire Gezamelijke Vergadering een stemverhouding van 60% voor medewerkers en 40% voor de studenten.  AKKUraatd wil dat de stemverhouding 50/50 wordt met behoud van bestaande rechten. Zo telt de stem van de studenten evenveel mee als die van medewerkers en kunnen studenten een grotere invloed uitoefenen op het beleid. Op dit moment is er een werkgroep medezeggenschap, aangesteld vanuit het CvB, die naar aanleiding van de Wet Versterking Bestuurskracht aan het kijken is naar wat we wel en niet zouden willen overnemen van hoofdstuk 9 van de WHW.  Michelle zit in deze werkgroep en zij ziet dit als het perfecte moment om de stemverhouding tegen het licht te houden en te strijden voor een 50/50 stemverhouding.

Meer training voor de medezeggenschap (O.a. Isa in USR werkgroep Onderwijs)

In gesprekken met FSR’en, OLC’s en assessoren heeft de USR werkgroep onderwijs gemerkt dat er vanuit alle lagen van de medezeggenschap vraag is naar meer en betere training om de medezeggenschap bewuster te maken van de rechten en plichten die zij hebben. Er is een idee geopperd om de trainingen niet allemaal in het begin van het jaar te laten plaatsvinden, maar deze meer te verspreiden over het jaar. De algemene trainingen over rechten plichten in het begin en de specifiekere trainingen, zoals bijvoorbeeld OER-trainingen later in het jaar. In gesprekken met Ger Boonen en Jef van de Riet kwam naar voren dat zij openstaan om te kijken naar meer en betere trainingen voor de medezeggenschap. Onze eigen Ewoud Stütterheim verzorgt voor Dienst Studentenzaken de trainingen voor de medezeggenschap. Binnenkort gaat de USR werkgroep Onderwijs met Ewoud in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.