Podcasts

Podcast #1 Proctoring

Sanne Liefers (#11) en de huidige #1, Bart Zonneveld, vertellen waarom het
verkiezingspunt ‘online tentamineren mag niet ten koste gaan van privacy’ vooral nu enorm
belangrijk is!
Hecht jij veel waarde aan jouw privacy? Stem dan tussen 2-4 juni op AKKUraatd via ru.nl/verkiezingen

 

Podcast #2 Interfacultair onderwijs

Daan Willems (#2) en Remy Richie (#10) vertellen meer over het verkiezingspunt ‘overzichtelijk en uitgebreider interfacultair onderwijs’. Zo lichten ze toe hoe dit verkiezingspunt tot stand is gekomen en waarom het zo belangrijk is dat de universiteit interdisciplinariteit stimuleert!

Vind jij het ook belangrijk dat je als studenten je je studietijd met andere vakgebieden kunt verrijken?
Stem dan tussen 2-4 juni op AKKUraatd via ru.nl/verkiezingen

 
Podcast #3 Duurzaamheid
Jasmijn Vos (#3) en Lena Vlaming (#15) vertellen over het belang van inperking van plastic op de
universiteit. Daarbij komen nog een aantal andere duurzame punten van AKKUraatd ter sprake en
deelt Jasmijn een persoonlijke ervaring waarbij het belang van het verlagen van plastic gebruik
toegelicht wordt!

Vind jij ook dat er meer gedaan moet worden op het gebied van duurzaamheid? Stem dan tussen 2-4
juni op AKKUraatd via ru.nl/verkiezingen