#14 Sandro Stevens

Hoi allemaal!

Ik ben Sandro Stevens, 22 jaar, student bestuurskunde, En geboren en getogen in Nijmegen. Ik besteed graag mijn vrije tijd aan fitness, gamen, miniaturen schilderen, vechtsport, en als het weer kan vind ik het leuk om tot de late uurtjes een dansje te doen in de kroeg. Ik heb een bestuursjaar bij studentenvakbond AKKU achter de rug als penningmeester, en nu wil ik me verder inzetten voor het belang van de student door op de kieslijst te staan van AKKUraatd!

In de vier jaar dat ik rondloop op de campus heb ik me gerealiseerd wat een fijne universiteit de Radboud is en wat voor fijne sfeer er is. Dat betekent echter niet dat er geen punten ter verbetering meer zijn! In mijn studietijd heb ik tot nu toe mezelf goed kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten mijn studie, echter is dit niet weggelegd voor elke student. Sommige studenten ervaren financiële barrières om bijvoorbeeld een bestuursjaar te doen, of hebben meer moeite hun weg te vinden in het studentenleven omdat ze eerstegeneratiestudent zijn.
Ik zou het mooi vinden als onze universiteit meer toegankelijk is voor elke student. Zo zijn er nog meer verbeterpunten, en ik nodig je graag uit om ons verkiezingsprogramma een keer te bekijken!

Ik heb er sowieso zin om aankomend jaar aan de slag te gaan met deze verbeterpunten, en hopelijk vertrouwen jullie ons om dit te doen in de USR!


Hi all! I’m Sandro Stevens, 22 years old, public administration student, and born and raised in Nijmegen.
I like to spend my free time on fitness, gaming, painting miniatures, martial arts, and when it’s allowed again to dance the night away at the bar. Last year I was on the board of the student union AKKU as treasurer, and now I want to further dedicate myself to the interests of students by being on the electoral list of AKKUraatd!

In the four years that I have been walking around the campus, I have realised what a nice university Radboud is and what a great atmosphere it has. However, this does not mean that there are no points for improvement! During my time as a student, I have been able to develop myself, both within and outside of my study. But this is not the case for every student. Some students experience financial barriers to do a board year, for example, or have more trouble finding their way in student life because they are first generation students. I would like to see our university become more accessible to every student. There are even more points for improvement, and I would like to invite you to take a look at our election programme!

I am looking forward to work on these points next year, and hopefully you trust us to do this in the USC!