Kitty Rang

Mijn naam is Foto KittyKitty Rang en ik ben vierdejaarsstudent wis- en natuurkunde. Na een bestuursjaar bij de studievereniging wiskunde, Desda, en een jaar als voorzitter van de FSR FNWI, vond ik het tijd om me in te gaan zetten voor de gehele universiteit. Daarom ben ik dit jaar fractielid van AKKUraatd! In die hoedanigheid wil ik onze fantastische USR-leden ondersteunen en me bezighouden met het organiseren van de campagne van dit jaar.

Door mijn ervaring in de bestuurs- en medezeggenschapswereld ben ik veel sterke en zwakke punten van de universiteit tegengekomen. Voor zowel de waarborging van de sterke punten als de verbetering van de zwakke punten, is het erg belangrijk dat we ook dit jaar weer een goede vertegenwoordiging in de USR hebben. Een van de punten die mij in bijzonder aan het hart gaat is de goede terugkoppeling van cursusevaluaties. Veel studenten vullen trouw alle cursusevaluaties in, maar horen hier vaak niks van terug. Om het belang van medezeggenschap en het nut van cursusevaluaties duidelijk te maken is het erg belangrijk dat studenten juist wel terugkoppeling krijgen. Om ervoor te zorgen dat dit punt en veel andere belangrijke punten volgend jaar in de USR besproken worden, ga ik me deze campagne hard inzetten voor zoveel mogelijk steun voor AKKUraatd!