Bereikt (achieved) in 17/18

AKKUraatd zit niet stil. De nieuwe fractieleden zijn inmiddels al aan de slag, maar waar is vorig jaar allemaal aan gewerkt? Het meeste werk van de medezeggenschap vindt immers achter de schermen plaats en dus helaas moeilijk zichtbaar voor veel studenten. Je vindt de uitgebreide uitleg hier.

AKKUraatd doesn’t sit around. De new partymembers are already in function for some time now, but what has been achieved? Student representation is mostly a ‘behind the scenes’ job and unfortunately not very visible for students. You can find an elaborate report here

Verder lezen

AKKUraatd doet verslag van de 127e GV

Tijdens de Overlegvergadering van 2 juli d.d. stonden veel uiteenlopende onderwerpen op de agenda, zoals studentenwelzijn, de begroting en Regeling FOndS. Deze thema’s zijn voor AKKUraatd zeer belangrijk en we hebben onze standpunten dan ook niet onder stoelen of banken geschoven.

Studentenwelzijn

Tijdens de overlegvergadering werd studentenwelzijn besproken, een belangrijk thema voor AKKUraatd. In het stuk werden de vorderingen omtrent studentenwelzijn besproken sinds de welzijnsenquête die de RU afgelopen jaar op initiatief van de USR heeft uitgevoerd. AKKUraatd is teleurgesteld over de geringe stappen die tot dusver zijn gezet om het studentenwelzijn te verbeteren en is van mening dat er …

Verder lezen

AKKUraatd doet verslag van de 126ste GV

Afgelopen maandag 14 mei zaten onze vier USR-leden weer in de Aula voor de een-na-laatste Gezamenlijke Vergadering (GV) van dit jaar. Net als vorige keer bespreken de leden van Universitaire Studentenraad, Ondernemingsraad en College van Bestuur vooral zaken die voor personeel van belang zijn. Toch komt ook een aantal punten aan de orde die studenten raken.

Voor studenten is onderwijskwaliteit misschien wel het belangrijkste waar de GV invloed op heeft. Niet voor niets is goed onderwijs al jarenlang een van de pijlers van AKKUraatd. Dat is hard nodig, want een grotere focus op en waardering voor onderzoek in plaats van

Verder lezen

Campusronde op de Medische Faculteit

De tweede campusronde van AKKUraatd was weer een succes! Op woensdag 25 april waren we bij de Medische Faculteit om te kijken welke verbeteringen de Medische studenten voor ogen hebben voor de RU. We hebben 30 prachtige post-its met input kunnen vullen!

Vooral de ICT bleek een struikelblok bij Medisch; en dan met name de Wi-Fi. Verreweg de meeste studenten gaven aan dat het Wi-Fi er vaak uit ligt en langzaam is. Ook de overschakeling naar Brightspace, verouderde computerpractica en het fraudegevoelige inchecksysteem werden aangehaald door aanwezigen. 

Ook het Meertensgebouw zelf wordt bekritiseerd; zij is te koud in de winter …

Verder lezen

Campusronde op het Erasmusplein

Het is weer tijd voor de campusrondes! En omdat het woensdag 18 april 2018 lekker weer was, stond de AKKUraatd-paal op het zonnige Erasmusplein! Ook als de zon schijnt kan er input vergaard worden om de RU te verbeteren, en we hebben dan ook 62 prachtige post-its met feedback van jullie mogen ontvangen!

En dat de zon scheen, was wel duidelijk door de vele post-its (8) die gingen over zonnige aangelegenheden zoals meer terras, bankjes in de zon, een buiten fietsenstalling en zelfs een docent die in de buitenlucht les wil geven! Ook willen veel studenten (7) meer groepswerkplekken op

Verder lezen