The new Toilet Paper is out

De Pleekrant is terug van weggeweest! Heb jij weer inspiratie nodig voor een recept, ben je benieuwd naar onze lijst of wat er gespeeld heeft in de USR de laatste tijd? Goed nieuws als je bij SSH& woont, want in meerdere gebouwen hangt of wordt de nieuwe Pleekrant binnenkort opgehangen, zodat je weer kan genieten van je favoriete lectuur op het kleine kamertje. Woon je niet bij SSH&? Niet getreurd, want op onze site kun je alles meelezen. En altijd benieuwd geweest naar het antwoord op de raadsels? Deze zijn vanaf nu ook te vinden.

The Toilet Paper is back! Do you need inspiration for a new recipe, are you interested in our new candidates for the elections or in what’s been happening in the USC? Good news when you live at SSH&, because the new Toilet Paper will be there in short time, so you can enjoy your favorite reading again. No worries when you’re not living at SSH&, because you can read everything on our website as well. Have you always been dying to know the answers to the AKKUnumdrums? They are to be found there too.