The results of the freshmen panel

[Click here for the English version]

Studentenfractie AKKUraatd heeft dit academisch jaar het initiatief genomen om eerstejaarsstudenten te vragen naar hun eerste maanden op de Nijmeegse campus. De 68 studenten van verschillende achtergronden en faculteiten voelen zich over het algemeen aardig thuis, maar een derde geeft aan de druk van het bindend studieadvies (BSA) al te voelen.

Hoewel een deel van de studenten aangeeft dat het nog wel wennen is aan de campus, geeft het grootste deel van de respondenten aan dat zij zich thuis voelen op de universiteit. Eerstejaars ervaren dat de universiteit behoorlijk groot is en het niet altijd even makkelijk is om de weg te vinden. Het is dan ook niet gek dat de plaatsen waar de studenten het vaakst komen, het gebouw van de eigen faculteit, als het meest prettig wordt ervaren. Bovendien is dat de plaats waar de studieverenigingen een kamer hebben waar ze binnen kunnen lopen voor sociaal contact. Een andere plek die als fijn wordt ervaren, is de bibliotheek (UB), omdat daar over het algemeen veel rust en stilte is waarin prettig gestudeerd kan worden.

Ongeveer een derde van de studenten geeft aan dat zij op dit moment al druk of stress ervaren om het BSA te halen. Een aantal van deze studenten geeft aan de studie erg leuk te vinden, en dat de angst om weg te moeten maakt dat de stress ontstaat. Vooral als de student een of meerdere tentamens niet gehaald heeft, is er sprake van grote druk. Daarentegen maakt een derde van de studenten zich helemaal geen zorgen. Zij ervaren het behalen van 39 studiepunten als ‘goed te doen’ en geven aan dat het studeren tot nu toe goed gaat. De overblijvende 33% is neutraal. USR-lid Sander van der Goes reageert op deze resultaten: “Het is mooi om te zien dat onze eerstejaars zich hier thuis voelen en dat ze de studie leuk vinden. De enquête is echter aan het begin van het jaar opgestuurd en ingevuld. Dat een derde van de eerstejaars de druk van het BSA al vóór de tentamens voelt, laat zien dat dit echt een pijnpunt is”

Verder zijn in de enquête vragen opgenomen over het Honoursprogramma. Ongeveer driekwart van de studenten is bekend met de Radboud Honours Academy. Slechts een derde van de studenten geeft echter aan dat zij overwogen hebben mee te doen aan dit programma.

De fractie van AKKUraatd wil alle panelleden bedanken voor het meewerken aan deze enquête, waardoor meer inzicht gekregen is in hoe zij hun eerste maanden hebben ervaren. Deze input is waardevol voor AKKUraatd om te weten wat er beter kan op de campus. Wil jij ook deel worden van het panel? Meld je dan nu aan via deze link en geef je mening! Ben je benieuwd wat AKKUraatd nog meer doet? Kijk dan op onze site of op onze Facebookpagina! Je kunt ook altijd een mail sturen naar akkuraatd@akku.nu voor meer informatie.