Third election day

De derde campagnedag was weer een succes! Het was vanmorgen wel vroeg, na onze borrel gisteren in de Malle Babbe. Dat de borrel erg gezellig was, was wel te merken aan de brakke hoofdjes die weer vroeg op de campus klaarstonden. Gewapend met koffie voor de meeste faculteiten gingen de campaigners om 08.15 uur van start. Het zonnetje was vandaag minder van de partij, maar dat maakte het enthousiasme niet minder.

Bart at Huygens

Tijdens de pauze was het weer tijd voor AKKUhelptd: rechtswinkel. Studenten kregen de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder hebben we deze dag weer gestreden voor onze punten. AKKUraatd ziet graag dat er meer groen op de campus komt, via een Erasmuspark. Daarnaast pleiten we voor de mogelijkheid tot flexstuderen, zodat je kan betalen per studiepunt. Zo hoef je dus, als je niet fulltime studeert, niet het gehele collegegeld te betalen. Dat studenten niet altijd hun tijd zelf kunnen indelen, zorgt ervoor dat je niet altijd thuis kan zijn voor je pakketjes. Daarom willen we een pakketservice op de universiteit, zodat je daar je pakketje kan ophalen. Verder willen we ook dat de mening van studenten nog beter gehoord wordt, bijvoorbeeld via peilingen. 

Om 16.00 uur liep de dag weer ten einde voor de meeste campaigners. Een paar diehards zijn nog even doorgegaan op het Erasmusplein. Na de dagelijkse evaluatie was het weer tijd om naar huis te gaan. Vanavond organiseren we geen borrel, maar er zijn vast wel AKKUraatders in de stad te vinden.


Marek at Spinoza

The third campaign day was a huge success! It was quite early this morning, however, after our drinks at Malle Babbe yesterday. The fact that the campaign drinks were fun can be noticed by our hangover faces which were ready to go in the early morning on campus. Armed with coffee for most faculties, the campaigners kicked off at 8:15. The sun was less present today, but this didn’t affect our enthusiasm.

During the break, it was time for AKKUhelptd: legal help. Students were offered the possibility to ask questions. We also fought for our campaign points today. AKKUraatd wants more green on this campus via the construction of an Erasmus Park. Next to that, we argue for the possibility of adapted studying so that you can pay per study credit. That way you do not have to pay your college tuition in full if you’re not a full-time student. Students are not always able to plan their own schedule, which causes them to not be at home when their parcel arrives. That is why we want a parcel pick-up point on campus where you can pick up your parcel. We also want to make the opinion of students heard via opinion polls.

The day ended at 16:00 for most campaigners. A few diehard campaigners continued on at the Erasmus Square to hand out ice cream. After the daily evaluation, it was time to go home. Tonight, we’re by hosting any drinks, but some AKKUraatd campaigners will probably be in town anyway.

Fabian at EOS