UB-rapport doet tekort

[Click here for the English version]

Voor de meeste studenten zit de tentamenperiode erop, en daarmee ook de lange uren strijden in de Universiteitsbibliotheek (UB). Desalniettemin weten nog steeds veel studenten niet hun weg te vinden naar DE plek om zo veel mogelijk kennis tot zich te nemen. AKKUraatd hoort veel geluiden van jullie over de tekortkomingen van het walhalla aan wijsheden en is hiermee aan de slag gegaan.

Studenten ervaren dat er te weinig werkplekken zijn

De grootste klacht gaat over het aantal studiewerkplekken. Dit gaat zowel over groepswerkplekken, als individuele studiewerkplekken met én zonder computer. Het is altijd druk, vol en overbezet, volgens de ervaringen van de studenten. Helaas ontkent het College van Bestuur (CvB) deze problematiek. Vanuit de Universitaire Studentenraad (USR) is meermaals gevraagd om een uitleg van het CvB om hun mening te onderbouwen. Uiteindelijk heeft de USR een rapportage van de UB-tellingen mogen ontvangen, waarin de methodiek en resultaten vermeld staan.

AKKUraatd vindt dit rapport echter niet afdoende en ziet niet in hoe de genoemde oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de (ervaren) drukte. In de rapportage wordt genoemd dat nooit alle studiewerkplekken bezet zijn, maar dat het vanaf 11.30 uur wel drukker wordt. Concrete doelstellingen worden gemist door AKKUraatd en het is nog onduidelijk hoe de toekomst van UB eruit ziet, om aan te sluiten bij de wens van de student. De pilot van ‘Lone Rooftop’ die is uitgevoerd in het Grotiusgebouw, waarin meetmogelijkheden van de plekken zonder computer werden uitgetest, leverde geen positieve resultaten op. Desondanks wordt dit als oplossing aangedragen, maar het blijkt dus totaal niet te werken.

Er is een kleine positieve noot: in de tentamenperiode van 24 december 2018 t/m 31 januari 2019 zal in de UB ook de ruimte op de eerste verdieping ’s avonds en in het weekend beschikbaar zijn.

De USR-leden van AKKUraatd zien het liefst dat zowel het spreidingsprobleem, maar vooral ook het capaciteitsprobleem worden aangepakt. Zij pleiten voor meer individuele en groepswerkplekken, het liefst in de vorm van nieuwe locaties. USR-lid Flore van Grunsven is momenteel druk in gesprek met verschillende beleidsmedewerkers om deze problematiek campusbreed op te lossen. Gekeken wordt naar de kwaliteit van werkplekken, waar vraag naar is, wat het huidige aanbod is en hoe de verschillen zijn per faculteit. Heb je input die meegenomen kan worden in deze gesprekken, mail dan naar flore@akkuraatd.nl!

Voor nu wensen we jou veel succes met studeren, hopen we je input te horen tijdens een van de campusrondes de komende tijd, en wie weet zien we je voor 11.30 uur in de UB. 

Gerelateerde afbeelding
Ingang van de Universiteitsbibliotheek