USR-update #1: Eerste cyclus en kennismaking met de nieuwe USR

Een aantal weken geleden vond de eerste cyclus plaats van het collegejaar 2021-2022. Na een intensieve inwerking van zowel onze AKKUraatd voorgangers als van de universiteit  begonnen wij, Zino, Roel, Luanne en Isabelle, op 1 september 2021 met ons USR jaar. Tijdens deze inwerking hebben we alle ins- en outs- gehoord over de universiteit en haar medezeggenschap. Daarnaast hebben we elkaar ook goed leren kennen. Een betere start hadden we ons niet kunnen wensen.

De eerste cyclus ging direct goed van start. We bespraken verschillende stukken. Verreweg het belangrijkste stuk had betrekking op de verhoging van het instellingscollegegeld van niet-EER-studenten. Dit zijn alle studenten die niet uit Europa + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland komen. Het college van bestuur beoogde een forse verhoging. Deze verhoging past goed in de oplopende trend van afgelopen jaren. Toen het plan van de verhoging van het instellingscollegegeld geïntroduceerd werd een aantal jaar geleden, kende dit plan ook een beurzenprogramma. Het beurzenprogramma zou het mogelijk maken dat studenten die het financieel minder hebben nog steeds kunnen komen studeren. Echter, was dit beurzenprogramma in de eerste cyclus nog niet bekend. Wij hebben als USR daarom negatief gestemd op de verhoging van het instellingscollegegeld. Dit was een spannende gebeurtenis in ons verse raads jaar. Ik ben heel trots op de inzet van onze AKKUraatd afvaardiging. Ondanks dat we nog moesten wennen aan onze nieuwe positie, zaten we erg goed in de procedure.

Daarnaast stonden er een aantal stukken op de agenda die meer betrekking hadden op werknemers en dus op de OR. Zo hebben we een stukken behandeld over de verlofstuwmeren, richtlijnen voor het thuiswerken en een strategische samenwerking tussen Radboud Universiteit en Radboud Medisch centrum. Op dit laatste stuk waren vanuit de OR en de USR redelijk veel opmerkingen. Het stuk was heel abstract maar ontbrak ook aan een duidelijke visie. Daarnaast viel op dat duurzaamheid niet een grote rol in dit plan speelde. Deze opmerkingen zijn besproken met de relevante beleidsmedewerkers en worden meegenomen in de toekomst.

Daarnaast zijn we achter de schermen ook druk bezig met allerlei onderwerpen. Zo is Zino druk bezig met studiewerkplekken door o.a. een pilot over de bezetting van de grote collegezalen op de universiteit. Hierbij wordt gefocust op de duurzaamheid en de brede inzetbaarheid van collegezalen. Roel richt zich vooral op de huisvesting en de inclusiviteit van internationale studenten op onze universiteit. Luanne besteed haar aandacht o.a. aan de PR van de USR, maar is ook bezig met het aanvragen van een subsidie voor gratis menstruatie producten. Bij dit laatste project ben ik ook nauw betrokken. We hopen hier snel resultaat van te zien. Daarnaast zit ik dit jaar in de programmaraad duurzaamheid en een externe werkgroep voor biodiversiteit op de campus.  

Binnen de AKKUraatd fractie zijn we dit jaar ook goed begonnen. We hebben een geslaagde kennismakingsactiviteit gehad. Met een leuke groep hebben we glow in de dark midgetgolf gespeeld en lekker geborreld. We hebben een enthousiaste groep die zich dit jaar graag in wil zetten voor de AKKUraatd. Volgens mij gaat dit helemaal goed komen! Wil je nou ook actief worden bij AKKUraatd of heb je een goed idee voor onze USR-leden dan kan je altijd contact met mij opnemen via: isabelle@akkuraatd.nl