USR UPDATE #1: Opstarten & sectorplan Corona

Op 5 september is de nieuwe USR van 2022-2023 geïnstalleerd. Dit jaar vertegenwoordigen Noah, Hugo, Giovanni en Nienke AKKUraatd in de USR. Nienke neemt daarnaast ook deel in het Presidium van de USR, waar zij de rol van secretaris zal vervullen.

Voorafgaand aan de start van het academisch jaar zijn wij ingewerkt door onze AKKUraatd voorgangers en hebben wij met de gehele USR een trainingsweekend in Soeterbeeck gevolgd. We zijn dus goed van start gegaan met zowel de AKKUraatd fractie als de rest van de USR.

In de eerste cyclus stond meteen een belangrijk document op de planning, het sectorplan corona. Hierin staat vastgelegd welke maatregelen de universiteit treft bij een nieuwe uitbraak van het Corona-virus. Hierbij heeft de USR nog een aantal aanpassingen kunnen doen. Onder andere het opnemen van de stages in het document. Bovendien hebben we de toezegging gekregen van het College van Bestuur dat er een inspanningsverplichting komt voor het geven van een derde kans voor tentamens aan studenten in hetzelfde academisch jaar. Het is helaas niet de garantie op een standaard derde kans voor elke student, maar zeker wel een vooruitgang van de eerdere versies van dit plan. Verder is de USR akkoord gegaan met het instellingscollegegeld voor 2023-2024, maar komt er dit jaar nog wel een notitie voor de discussie van volgend jaar. Hierbij worden dan vooral vraagtekens gezet bij het afronden van deze  bedragen, iets wat voor internationale studenten geen zin heeft aangezien zij in hun eigen valuta betalen.

De andere stukken die op de agenda stonden hadden meer betrekking op de werknemers van de Ondernemingsraad (OR). Zo lagen het verzuiminzicht van docenten en de AMD jaarrapportage voor.. Bij dit laatste stuk deelde de USR de zorg over het tekort aan bedrijfsartsen op de Radboud Universiteit, waar momenteel sprake van is. 

Binnen de USR hebben we ook al een aantal dingen opgestart. Noah, Hugo, Giovanni en Nienke hebben zich verdeeld over de verschillende interne werkgroepen van de USR en zijn daarnaast ook contactpersonen van de faculteiten. Het was de eerste paar weken even uitzoeken hoe alles werkt, maar we zijn met veel motivatie aan de slag gegaan.  

Uit deze motivatie rolde ook onze eerste AKKUraatd notitie over, jawel, de studenthovenier. Dit was een van de punten uit ons verkiezingsprogramma en het leek ons een goed onderwerp om als eerste op te brengen in de vergaderingen met de beleidsmedewerkers. We hopen hier jullie snel meer updates over te kunnen geven!

Tot zover onze update. Wil jij nou ook actief worden bij AKKUraatd of heb je een goed idee voor onze USR-leden? Je kunt altijd contact opnemen met Noah via: noah@akku.nu