USR update

USR-update #1: We zijn begonnen!

Het nieuwe collegejaar is begonnen en daarmee zijn ook de nieuwe USR-leden die AKKUraatd vertegenwoordigen gestart. In de zomervakantie zijn we begonnen met een inwerking van de USR-leden van vorig jaar. In een twee weken tijd hebben we alle ins- en outs- gehoord, alle afkortingen geleerd, een gehele cyclus doorlopen en natuurlijk ook tijd gehad om elkaar op een leuke manier te leren kennen. Een beter begin van ons raadsjaar hadden wij ons niet kunnen wensen!

 Nadat Sarah namens de studenten aanwezig mocht zijn bij de opening van het academisch jaar, mochten wij samen met de andere verkozen en benoemde leden officieel beginnen. De eerste cyclus was nog vrij rustig. Met maar twee stukken op de agenda hadden we vooral ook veel tijd om zelf plannen op te gaan zetten. Ik denk dat we al een aantal mooie plannen hebben voor aankomend jaar die we ook snel met jullie gaan delen. 

 Het eerste stuk van deze cyclus ging over duurzaamheid in het onderwijs. In dit plan van aanpak werd beschreven op welke manier duurzaamheid de komende jaren (2020-2025) in het onderwijs geïntegreerd zal worden. Hierbij werden de Sustainability Development Goals (SDG’s) als handvaten gebruikt om een viertal doelen te behalen, waaronder het creëren van voldoende aanbod en het bekend maken van duurzaam cursusaanbod onder de studenten. Dit plan is erg ambitieus, maar mist nog aan een aantal onderdelen, zoals een duidelijk tijdspad en details over de implementatie. De leden van de Ondernemingsraad (medezeggenschap vanuit de medewerkers) merkten ook op dat dit plan krap gebudgetteerd is. Er zullen in de toekomst nog gedetailleerde implementatie stukken volgen. Een leuk weetje dat ook in dit document toegelicht stond: dit collegejaar zal een pilot “duurzaamheidscertificaat” van start gaan. Goed om te zien dat plannen waar onze voorgangers mee bezig zijn geweest geïmplementeerd worden!

 Het tweede stuk wat op de agenda stond ging over de reorganisatie van de portiers. Het plan is dat de portiers vanuit een centraal punt zullen worden aangestuurd om zo “transparante en doelmatige dienstverlening te behalen”. Dit plan was voornamelijk voorgelegd aan de leden van de Ondernemingsraad , maar ook vanuit de studenten hadden wij nog wat vragen, bijvoorbeeld over de inzet van flexmedewerkers.  De belangrijkste uitkomst is dat de portiers meegenomen worden in de reorganisatie en dat ze mee mogen praten over het behouden van hun eigen takenpakket. 

 Daarnaast zijn we achter de schermen bezig met nog veel meer onderwerpen. Natuurlijk staat proctoring nog steeds hoog op onze prioriteitenlijst. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat op de computers op de campus het gebruiksonvriendelijke startpage niet meer standaard als zoekmachine wordt gebruikt en ben ikzelf bezig met het inzichtelijk maken van de kwaliteitsafspraken die zijn gemaakt bij het instellen van het sociale leenstelsel. 

 Bij de fractie van AKKUraatd zijn we goed begonnen met een geslaagde kennismakingsactiviteit op het waalstrand. Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar interessante en gezellige (online) bijeenkomsten gaan organiseren, met zo’n toffe club mensen bij elkaar kan dat alleen maar goed komen! Wil je nou ook actief worden bij AKKUraatd of heb je een goed idee voor onze USR-leden dan kan je altijd contact met mij opnemen via: jasmijn@akkuraatd.nl