USR update

USR-update #2: Cyclus met onverwachte wendingen

Maandag 9 november vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats en daarmee kwam er een eind aan de tweede cyclus van dit academische jaar. Deze cyclus is een heel aantal belangrijke en opvallende onderwerpen besproken, zowel gepland als ongepland.

Allereerst kreeg de USR feedback op het voorstel van de academische minor Nederlandse taal en cultuur dat door de vorige USR is gedaan. Han van Krieken, de rector magnificus, reageerde erg positief en wist ook al te vertellen dat er al aan gewerkt wordt: er ligt een plan klaar om de minor uit te werken en naar verwachting kan al in september 2021 begonnen worden met deze cursussen. De USR was blij met deze positieve en actieve houding.

De universiteit is momenteel ook bezig met het uitbreiden van haar energienetwerk, het Hybride Energie Net ++. Dit energieplan is een combinatie van vernieuwingen en uitbreidingen van het al bestaande net en draagt bij aan een duurzame energiebesparing. Het nieuwe plan betekent een afname van gasverbruik (435.000 m3!), reductie van CO2-uitstoot en een voortzetting van de absolute totale energiebesparing van 2%: een vooruitgang in het verduurzamen van de campus.

Daarnaast kwam ook het nieuwe huisvestingsplan voor FNWI ter sprake. Dat houdt een uitvoerige herinrichting van de volledige faculteit in met al haar gebouwen. In het plan stond ook de rol die studiewerkplekken daarin hebben besproken, maar dit was naar de mening van de USR niet goed genoeg. Bovendien werd geen aandacht geschonken aan de ruimte voor studieverenigingen. Al met al heeft de USR hierover kritische vragen gesteld en kan het advies over deze huisvesting daarmee beïnvloeden.

Deze cyclus kwamen er ook twee onverwachte zaken op het pad van niet alleen de USR, maar van alle studenten: het innemen van het predicaat ‘katholiek’ door de bisschoppen en de aangenomen motie in de Tweede Kamer over de afschaffing van het BSA. Beide ontwikkelingen zijn voor de USR uiteraard onderwerp van gesprek en zullen in de toekomst gegarandeerd debatten opleveren met de universiteit: zoals AKKUraatd reeds in de media heeft beweerd, zitten deze twee onderwerpen ruimte om de discussie aan te gaan. Op de achtergrond zijn we bovendien nog steeds druk bezig met online proctoring: het geschil vordert en het surveillance-systeem blijft een onderwerp van debat met het college van bestuur.