USR UPDATE #2: Notitie Fysieke Tentamen

Geschreven door Zino Duckers

Ook deze cyclus zijn we weer druk bezig geweest. Zo hebben we ons gebogen over de toekomstige beurzen voor niet EER studenten. Zij moeten namelijk veel meer collegegeld betalen dan andere studenten, om het studeren toch voor alle studenten die voldoen aan de ingangseisen mogelijk te maken zijn er beurzen in het leven geroepen. Als AKKUraatd vinden wij dat er voor deze beurzen eerst gekeken wordt naar de financiële noodzaak van de betreffende student aangezien deze beurzen zijn in onze ogen bedoeld zijn voor studenten die anders niet hier kunnen studeren. Gelukkig was het CVB het met ons eens is de financiële situatie als uitgangspunt genomen voor de toekenning van de beurs.

Verder is er in deze cyclus opnieuw gediscussieerd over het wel of niet toepassen van Proctorio. Dit aangezien de huidige covidcijfers fysiek onderwijs en in sommige gevallen toetsen onmogelijk maakt. AKKUraartd’s standpunt in deze discussie is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd we zijn nog steeds tegen het gebruik van Proctorio. We stimuleren het gebruik van alternatieven voor fysiek toetsen, maar zijn van mening dat de voordelen van Proctorio niet opwegen tegen de nadelen. Wel zijn we van mening dat als er alleen een fysiek tentamen wordt aangeboden een derde kans geboden moet worden. Zodat wanneer je door ziekte niet naar je tentamen kan, dat niet meteen betekend dat je een kans verliest. Mocht je meer over het standpunt van de USR ten opzichte van dit thema willen weten lees dan het interview met onze eigen Roel Veenstra!

Als laatste hebben we deze periode aangegrepen om een aantal notities te schrijven met als doel een aantal prangende problemen op de agenda te zetten. Zo is er een notitie geschreven die het CVB attendeert op het fijt dat er in veel gevallen alleen een fysiek tentamen wordt aangeboden. Waardoor de student voor de keuze komt te staan te moeten kiezen tussen: ziek naar de campus komen of studievertraging. We hebben het CVB opgeroepen om net als bij het Proctorio vraagstuk alternatieven of het aanbieden van een derde kans tot het einde van het college jaar in stand te houden en op opleidingen of faculteiten waar dit nog geen beleid was tot beleid te maken. Ook is het CVB door ons opgeroepen het beleid omtrent weblectures uit te breiden. We hopen dat het aanbieden van alternatieven voor fysieke colleges, de opgelopen achterstand door ziekte of andere reden van afwezigheid tot een minimum kan bepreken.

Dit was de update van onze kant. Mocht je vragen hebben of wil je nou ook actief worden bij AKKUraatd of heb je een goed idee voor onze USR-leden dan kan je altijd contact met mij opnemen via: isabelle@akkuraatd.nl!