USR UPDATE #2: Ombudsfunctionaris voor studenten & begroting

Het is alweer 2023 en dat betekent ook dat de 3de cyclus van de USR voorbij is gevlogen. Hierbij een korte update met de besproken stukken en de beslissingen die wij als USR hebben kunnen maken.

Er stonden tijdens deze derde cyclus vier stukken op de agenda.

  1. De HR interventies naar aanleiding van een persoonsenquête
  2. Een stuk over tijdelijke contracten van een aantal medewerkers
  3. Een ombudsfunctionaris voor studenten
  4. De begroting van de Radboud Universiteit.

Voor studenten waren de stukken van de ombudsfunctionaris voor studenten en de begroting het meest belangrijk. Na invoering van de ombudsfunctionaris voor werknemers vorig jaar, is er ook gepleit om een ombudsfunctionaris voor studenten op te zetten. Deze ombudsfunctionaris zal een persoon zijn waar (oud-)studenten met problemen terecht kunnen, waarbij ze niet bij een ander orgaan van de universiteit terecht kunnen. We kunnen na deze cyclus zeggen, dat we het voor elkaar hebben gekregen om met stemrecht op dit stuk te verwerven en met trots is dit stuk unaniem ingestemd door de UGV.

Het bravourestuk van deze cyclus is de begroting van de Radboud Universiteit. Hiervoor hebben we voorafgaand aan de cyclus een training gekregen over hoe we een begroting moeten lezen en wat voor dingen erin besproken worden. Om genoeg tijd te geven om de begroting te bespreken, is er naast de commissievergadering voor inhoudelijke vragen ook een moment gepland met de beleidsmedewerkers voor technische begrotingsvragen. Het stuk is hierdoor grondig behandeld en als UGV hebben we een positief advies over de begroting kunnen geven.

Naast deze stukken is er ook een wijziging van de huidige werkwijze ingediend. Hier zijn door de cyclus heen wat wijzigingen in aangebracht. Uiteindelijk is er een wijziging van het huishoudelijk reglement doorgevoerd, en is er nu vastgelegd dat de beleidsvragen aan het College van Bestuur vooraf al schriftelijk worden beantwoord. Hierdoor kunnen de vergaderingen met het College van Bestuur wat vlotter en constructiever verlopen. Deze wijziging van de werkwijze zal nog met het College moeten worden besproken, maar de USR en de OR hebben deze wijziging ingestemd.

Wij kijken uit naar de volgende cyclus en hopen weer een hoop voor elkaar te krijgen!
Hou onze website en socials in de gaten voor updates.