USR update

USR-update #23: Strijd tegen proctoring blijft doorgaan!

Het is bijna zomervakantie! Ojee en dat begin ik te merken, een week te laat met mijn blog, oepsiee!

Gisteren hadden we de laatste vergadering met het college van bestuur (Gemeenschappelijke Vergadering, GV), spoiler waarschijnlijk niet de laatste, daarover zo meer. Na afloop bedankte Daniel (Wigboldus, voorzitter college van bestuur) ons hartelijk voor het afgelopen jaar en zei dat normaliter er nu een leuke afsluitende informele vegetarische barbecue zou zijn met z’n allen. Uiteraard ging deze door alle omstandigheden niet door, sad 🙁 Het was best leuk en interessant geweest om samen met het college eens terug te blikken op afgelopen jaar. Er is genoeg gebeurd waar ik nog wel eens op informelere toon over zou willen praten!

Neem nu proctoring, daar heb je vast genoeg over gehoord de laatste tijd, en terecht! Inmiddels is onze petitie bijna 2500 keer ondertekend. Voor de tentamens in kwartaal 4 hebben we helaas niet kunnen voorkomen dat er gebruik gemaakt werd van proctoring. Wel heb ik vele docenten gehoord die het zelf ook niet wilde en ondanks dat het mocht van het college (immers als laatste redmiddel, maar niet op elke faculteit werd dit zo geïnterpreteerd), toch een goed alternatief tentamen verzonnen. Ontzettend fijn om te horen, maar ons doel is gewoon geen gebruik van proctoring meer! Als medezeggenschap gaven wij een harde ‘Nee’ als advies aan het college van bestuur, met het idee dat ze het college dat over zou nemen. Voor kwartaal 4 deden ze dat niet (überhaupt het feit of we wel officieel advies hierover mochten geven werd betwist..), maar helaas zijn de corona tijden nog niet over binnenkort, wat betekent dat we ook nog niet zoals eerst naar de campus kunnen en dat ook de tentaminering nog niet zoals we gewend zijn kan. Oftewel, de proctoring discussie continues..

Het plan was eerst om het gebruik van proctoring voor het eerste semester van komend academisch jaar (2020-2021) in de eerste cyclus met de nieuwe medezeggenschappers te bespreken. Waarschijnlijk is er toen bedacht dat dat waarschijnlijk niet gelijk door de medezegenschap zou komen, iets met al het gedoe van nu haha

Dus we gaan waarschijnlijk in augustus nogmaals over proctoring spreken met het college van bestuur, nu voor het eerste semester dus. Uiteraard zal onze insteek omtrent proctoring niet veranderen en hopelijk nu zonder een hoge tijdsdruk kunnen we daar ook echt iets op bereiken. Afgelopen GV gaf het college ook aan misschien naar opties te kijken om te kunnen tentamineren buiten in tenten in park Brakkenstein bijvoorbeeld, gepaard met een paar leuke tent-aminering, tent-tentaminering woordgrappen. Wij waren hierover verheugd, hoe meer mogelijkheden voor tentamineren op/rondom de campus, hoe minder gebruik van proctoring nodig is en hoe sterker wij zullen staan in de discussie!

Dus je blijft van ons horen omtrent de proctoring discussie en hopelijk kunnen we die dan afsluiten met goed nieuws binnenkort! We’ll keep you posted!