USR-update #3: De laatste gezamenlijke vergaderingen van 2020

Maandag 14 december vond de afsluitende gezamenlijke vergadering plaats die een einde maakte aan de derde cyclus van dit academische jaar. In deze cyclus zijn een aantal interessante stukken aan bod gekomen, waarvan het jaarplan-begroting de kroon spant.

Laten we dan maar met de deur in huis vallen: het jaarplan-begroting. Dit boekwerk bevat een heleboel informatie over wat de universiteit van plan is met haar financiën. Zowel de OR als de USR vindt het echter moeilijk om hier een positief advies op te geven, omdat dit document essentiële beleidsdocumenten, zoals de Huisvestingsvisie, het Campusplan en de iStrategie, bevat die nog niet in een definitieve versie ter advies of instemming zijn voorgelegd aan de gezamenlijke vergadering. In de begroting staan echter op basis van deze beleidsdocumenten wel inschattingen opgenomen van effecten van voorgenomen (meerjarige) investeringen. Hiernaast gaat het jaarplan bij de visie uit van een structureel veranderende werkomgeving en van een veranderende behoefte richting hybride werken. Zo zet de USR vraagtekens bij meerdere onduidelijke aspecten van dit het jaarplan-begroting en is de UGV tot een negatief preadvies gekomen.

Maar er is ook goed nieuws! Het College van Bestuur heeft gereageerd op de notitie anoniem tentamineren. In deze notitie verzocht de USR het college om waar mogelijk alle toetsvormen anoniem af te laten nemen door alleen een studentnummer te koppelen aan de toets. Het college is van plan om gedurende de tweede en derde toetsperiodes bij een aantal opleidingen een pilot te starten met het anoniem beoordelen van een aantal toetsen! In periode 4 zullen de ervaringen met de pilot geëvalueerd worden bij studenten en docenten en zal besproken worden of anoniem tentamineren breder ingevoerd gaat worden. Iets om naar uit te kijken dus!

Naast de interessante en kritische discussie over het jaarplan-begroting, kwam ook IkPas ter sprake. Samen zetten we onze alcoholinname in januari een maand op pauze. Met alle Nijmeegse organisaties strijden we tegen Tilburg. Meld je dus snel hier aan – de USR-leden, een aantal fractieleden en het College van Bestuur doen immers ook mee!

Dit is niet alleen de derde cyclus – het is ook de laatste cyclus van 2020. Volgende week start de kerstvakantie, wat ons tijd geeft om dit turbulente jaar rustig af te sluiten. We zijn binnen de USR met veel verschillende projecten en ideeën bezig. Hetzelfde geldt voor de fractie die zich constant hard inzet voor AKKUraatd. We hopen dan ook dat we na een rustige afloop van 2020 weer hard kunnen knallen in 2021.

We proosten op een goed jaar!