USR UPDATE #3: Weblectures voor iedereen & verlaging BSA

Afgelopen cyclus zijn we weer druk bezig geweest. Zo hebben we in de Gezamenlijke Vergadering onder andere een notitie over het aanbieden van weblectures besproken. Deze notitie is afgelopen jaar al geschreven en ingediend door de vorige USR. Op deze notitie was nog niet het wenselijke antwoord gekomen, dus hebben wij besloten om de notitie met een paar extra opmerkingen opnieuw in te dienen. Tijdens de discussie met het College van Bestuur kwam naar voren dat onderwerpen zoals het weblecture beleid onderdeel zijn van de onderwijsvisie. Deze visie wordt op korte termijn herzien en de discussie is daarom ook uitgesteld. Wij zijn van mening dat op elke faculteit het mogelijk moet zijn om onderwijs via weblectures te volgen, zodat er geen ongelijkheid tussen de faculteiten ontstaat.

Daarnaast hebben we nieuwe beleidsstukken behandeld over Diversity, Equity & Inclusion en Gender Diversity onder werknemers. Deze beleidsstukken waren onzes inziens te uitgebreid en onduidelijk voor een sterk beleidsstuk. Tijdens de voorbereiding van deze stukken kwamen er direct veel vragen op: Wat wordt er van ons verwacht? Welke concrete acties volgen eruit? Wat wordt er nu echt gezegd? Wat is de rol van studenten hierin? Tijdens de bespreking in de Gemeenschappelijke Vergadering bleek dat het College van Bestuur deze vragen begreep en meerdere signalen had op gevangen. Er wordt nogmaals kritisch naar het stuk gekeken en aangepast.

Wegens de impact van corona wordt ook dit jaar het Bindend Studie Advies verlaagd. Ditmaal met 6,5 EC. Als Studentenraad zijn we hier blij mee, zo ligt er minder druk op de schouders van studenten. Afgelopen cyclus hebben we de evaluatie van het verlagen van de BSA-norm tijdens 2019-2020 & 2020-2021 wegens corona behandeld. Van de studenten die normaliter een negatief advies zouden hebben ontvangen, studeert er op dit moment nog 40%. Deze 40% was zonder de versoepeling dus uitgesloten van de studie na het eerste jaar, maar studeert nu nog steeds. Dit roept bij ons de vraag op of het BSA wel naar behoren werkt. Wat ons betreft is verlagen van het BSA voor het derde jaar op rij dan ook de mogelijkheid tot heropening van het gesprek over de hoogte en de effectiviteit van het BSA. Hier gaan wij komende cyclussen achteraan.

Ook binnen AKKUraatd lopen de zaken goed. Vlak voor de lockdown in december hebben we in groepjes SinterKerst gevierd. Onder het genot van een pepernootje en een cocktail/mocktail werden de mooiste gedichten voorgedragen. Na de welverdiende kerstvakantie heeft het merendeel van ons zich gefocust op de tentamens. Dit heeft zeker van ons USR-leden wel wat extra energie gekost, maar met goede moed beginnen we deze week aan het tweede semester. We kunnen met trots zeggen dat we goed op weg zijn en klaar zijn voor de tweede helft van dit jaar!

Had ik trouwens al verteld dat we nieuwe gezichten zoeken voor de nieuwe kieslijst voor komende verkiezingen!? Heb jij affiniteit met de universiteit en haar studenten? Lijkt het je leuk een verkiezingsprogramma op te zetten en campagne te voeren? Dan zoeken we jou! We zijn niet enkel opzoek naar lijsttrekkers maar ook naar lijstduwer, dus zelfs zonder USR-ambitie ben je heel erg welkom.

Mocht je nog vragen hebben of denken WOW AKKUraatd of de USR lijkt me echt ZO NICE! Schroom dan vooral niet en neem eens contact op! Je kunt me altijd mailen op: isabelle@akku.nu !